Reakcje chemiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje chemiczne-opracowanie - strona 1 Reakcje chemiczne-opracowanie - strona 2 Reakcje chemiczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy Technologii Chemicznej prof. dr hab.inż. Józef Hoffmann Technologia chemiczna: 1) Technologia chemiczna to nauka o przetwarzaniu surowców i postaci energii znajdującej się w przyrodzie na produkty lub postaci energii bardziej dla człowieka użyteczne.
2) Technologia chemiczna zajmuje się metodami wytwarzania dóbr użytecznych na drodze procesów chemicznych.
3) Technologia chemiczna jest nauką o efektywnych, ekonomicznych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego sposobach i procesach przemysłowego przerobu łatwo dostępnych surowców naturalnych, półproduktów, surowców wtórnych w produkty użytkowe, pófabrykaty czy środki produkcji, w których dominują przemiany chemiczne.
4) Technologia chemiczna to nauka interdyscyplinarna której zadaniem jest doprowadzenie do wytwarzania określonych produktów w warunkach możliwie najkorzystniejszych.
Powinna:
- tłumaczyć podstawowe prawa operacji jednostkowych i procesów jednostkowych;
- umożliwiać obliczenie parametrów urządzeń niezbędnych do realizacji operacji i procesów;
- uzasadniać wybór najkorzystniejszego schematu łączącego poszczególne operacje i procesy jednostkowe w jeden ciąg technologiczny;
Procesy technologii chemicznej realizuje się w przemyśle chemicznym (przemysł materiałów budowlanych, spożywczy, papierowy, paliw…). Technologia musi uwzględniać czynniki ekonomiczne - wartość produktu musi być wyższa od poniesionych kosztów. Nakłady inwestycyjne i koszty opracowania technologii, zakupu licencji, opłat tytułem praw patentowych, know how, projektowania, budowania zakładu wytwórczego muszą dać określone korzyści gospodarcze.
Technologia chemiczna zajmuje się organizacją procesów produkcyjnych, poczynając od pojedynczego aparatu przez układ technologiczny (szeregowy, równoległy) wielu aparatów, a kończąc na całym przedsiębiorstwie.
Procesy te mogą polegać na: - wyodrębnieniu substancji; - oczyszczaniu substancji;
- syntezie chemicznej (szereg syntez);
- wydzieleniu produktu (produktów) z mieszanin otrzymanych w wyniku syntezy;
Technologia jest jedną z dyscyplin chemii, ale i jednocześnie techniki (operowania, wykorzystania zjawisk występujących w przyrodzie w celu poprawy warunków życia człowieka).
Historia technologii chemicznej:
- kwas siarkowy XVIII w.
- cement portlandzki XIX w.
- synteza amoniaku 1913r.
Technologia chemiczna dzieli się na organiczną i nieorganiczną. Kierunek reakcji chemicznych: Reakcje chemiczne są odwracalne - konieczne jest więc dla technologa określenie kierunku przebiegu reakcji i położenie równowagi.


(…)


- promieniowanie cieplne
- ogrzewanie i chłodzenie
- wrzenie i kondensacja
- przenikanie masy
- destylacja
- rektyfikacja
- absorpcja
- ekstrakcja
- suszenie
Procesy o charakterze ściśle chemicznym, a więc z udziałem przemiany i reakcji chemicznej to procesy jednostkowe i procesy jednostkowe chemiczne - unit-processes:
- spalanie i utlenianie w wysokich temperaturach
- zgazowanie
- reakcje gazowe bez udziału…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz