Podstawy procesów technologicznych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy procesów technologicznych-opracowanie - strona 1 Podstawy procesów technologicznych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych, procesy i operacje jednostkowe
Podstawy fizykochemiczne procesów technologicznych:
kierunek reakcji chemicznych
reakcje chemiczne są odwracalne - konieczne jest więc dla technologa określenie kierunku przebiegu reakcji i położenia równowagi
wpływ czynników (temperatura, ciśnienie, stężenie reagentów) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule Le Chateliera:
Zmiany położenia równowagi układu znajdującego się w stanie równowagi nastąpi w takim kierunku, który spowoduje zmniejszenie się wpływu dokonanej zmiany.
Procesy o charakterze fizycznym i fizykochemicznym określa się jako operacje jednostkowe:
przepływ płynów sedymentacja
filtracja
rozdzielanie ciał stałych
mieszanie
przewodzenie ciepła
promieniowanie cieplne
ogrzewanie i chłodzenie
wrzenie i kondensacja
przenikanie masy
destylacja
rektyfikacja
absorpcja
ekstrakcja suszenie
Procesy o charakterze ściśle chemicznym a więc z przemianą (reakcją) chemiczną to procesy jednostkowe (jednostkowe procesy chemiczne):
spalanie i utlenianie w wysokiej temp.
zgazowanie
reakcje gazowe bez udziału kontaktu
reakcje gazowe kontaktowe
reakcje między gazami a cieczami
zobojętnianie
podwójna wymiana w roztworach
podwójna wymiana między fazą stałą i ciekłą
wymiana jonowa
prażenie i wypalanie
redukcja w wysokich temp.
elektroliza
procesy elektrolityczne
Sposoby zwiększenia szybkości reakcji:
podwyższenie temperatury
katalizatory
rozwinięcie powierzchni reagentów
podwyższenie stężenia reagentów
usuwanie produktów reakcji
Zasady technologiczne:
Ogólne zasady technologiczne przy projektowaniu procesów technologicznych:
Zasada najlepszego użytkowania surowców.
Zasada najlepszego użytkowania energii.
Zasada najlepszego użytkowania aparatury.
Zasada umiaru technologicznego- realizacja procesu zgodna z zasadami ochrony środowiska, minimalizacja ilości odpadów, warunkami lokalizacji, zdolności produkcyjnej instalacji itp.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz