Technologia chemiczna-pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia chemiczna-pojęcie - strona 1 Technologia chemiczna-pojęcie - strona 2 Technologia chemiczna-pojęcie - strona 3

Fragment notatki:

TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Siarka, azot, fosfor, przemysł solny oparty na NaCl
Technologia jest nauką o przetwarzaniu surowców i postaci energii znajdujących się w przyrodzie na produkty lub postaci energii bardziej dla człowieka użyteczne.
Technologia chemiczna zajmuje się metodami wytwarzania dóbr użytecznych na drodze procesów chemicznych.
Technologia chemiczna zajmuje się metodami wytwarzania dóbr użytecznych na drodze procesów chemicznych.
Technologia chemiczna jest nauką o efektywnych ekonomicznie i bezpiecznych dla środowiska naturalnego sposobach (metodach) i procesach przemysłowego przerobu łatwo dostępnych surowców naturalnych, półproduktów i surowców wtórnych w produkty użytkowe, półfabrykaty, czyli środki produkcji, w których dominują przemiany chemiczne.
Technologia chemiczna jest nauką interdyscyplinarną, której zadaniem jest doprowadzenie do wytwarzania określonych produktów w warunkach możliwie najkorzystniejszych. Technologia chemiczna powinna:
tłumaczyć podstawowe prawa operacji jednostkowych i procesów jednostkowych
umożliwiać od parametrów urządzeń niezbędnych do realizacji procesów uzasadniać wybór najkorzystniejszego schematu łączącego poszczególne operacje i procesy jednostkowe w jeden ciąg technologiczny.
Procesy technologii chemicznej realizuje się w przemyśle chemicznym budowlanym, spożywczym, włókienniczym, paliw, metalurgii.
Technologia musi uwzględniać czynniki ekonomiczne, wartość produktów musi być wyższa od poniesionych strat tzn. kosztów. Nakłady inwestycyjne (koszty opracowania technologii, zakup licencji, opłat tytułem praw patentowych projektowania, itp.) muszą dać określone korzyści gospodarcze. Procesy te mogą polegać na:
wyodrębnieniu substancji
oczyszczaniu substancji
syntezie chemicznej (szeregiem syntez)
wydzieleniu produktu (-ów) z mieszanin otrzymanych w wyniku syntezy
Historia chemii: kwas siarkowy XVIII w, cement portlandzki XIX w, synteza amoniaku 1913 r.
Podstawy fizykochemiczne procesów technologicznych.
Kierunek reakcji chemicznych.
Wpływ różnych czynników (t, p, c) na położenie równowagi opierają się na prawie działania mas oraz regule przekory Le Chateliera- Brauna.
Zmiany położenia równowagi układu znajdującego się w stanie równowagi następuje w takim kierunku, który spowoduje zmniejszenie się wpływu dokonanej zmiany.
Ocena jakościowa:
Doprowadzenie do układu ciepła→ przesunięcie położenia równowagi w kierunku odpowiadającym reakcjom endotermicznym.


(…)

… endotermicznym.
Podwyższenie ciśnienia dla reakcji:
N2 + 3H2 = 2 NH3 Spowoduje przebieg reakcji w kierunku związanym ze zmniejszeniem objętości.
Ocena ilościowa- chemia fizyczna:
ΔG- zmiana entalpii swobodnej ΔH- zmiana entalpii reakcji
ΔS- zmiana entropii reakcji
lnKp >> 0 - reakcja samorzutna, praktycznie nieodwracalna
lnKp << 0- reakcja niesamorzutna, praktycznie nie zachodzi
Klasyfikacja reakcji:
ΔH < 0…
…: rzeczywiste ilości materiału i energii i ich składowe występujące w całym procesie technologicznym, obliczane przy uwzględnieniu przebiegających reakcji, operacji jednostkowych, a w braku takich możliwości bezpośrednim pomiarze, analizy chemicznej, czy też wyników przeprowadzonego eksperymentu.
Są podstawowe do obliczania objętości aparatów, powierzchni wymiany ciepła, doboru aparatów.
Bilanse przedstawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz