Procesy jednostkowe w technologii chemicznej-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3248
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy jednostkowe w technologii chemicznej-pytania - strona 1 Procesy jednostkowe w technologii chemicznej-pytania - strona 2

Fragment notatki:

Pytana z kursu „Procesy jednostkowe w technologii chemicznej”.
1. Definicja procesów jednostkowych.
2. Definicja operacji jednostkowych, podział z punktu widzenia istoty operacji.
3. Przykłady operacji jednostkowych
4. Przykłady procesów jednostkowych
5. Dane niezbędne do opisu procesu jednostkowego
6. Definicja i elementy składowe chemicznego procesu produkcyjnego
7. Schemat ideowy procesu.
8. Podział procesów technologicznych ze względu na podział procesu
9. Rodzaje surowców procesu
10. Rodzaje produktów procesu
11. Reżim technologiczny (warunki) prowadzenia procesu
12. Układ homo- i heterogeniczny procesu, wyjaśnić różnice, podać przykłady
13. Przepływy reagentów w technologii chemicznej
14. Modele przepływu strumieni przez aparat, modele przepływu tłokowego i idealnego
mieszania.
15. Model przepływu gazów przez ciecz w reaktorze pionowym
16. Podział procesów z punktu widzenia efektu termicznego reakcji
17. Procesy odwracalne i nieodwracalne, przykłady
18. Objaśnić definicje: wydajność produktu, stopień konwersji
19. Definicja siły napędowej reakcji C i innych procesów, absorpcji, adsorpcji i kondensacji
20. Wymienić i omówić metody zwiększenia szybkości reakcji
21. Wymienić i omówić metody zwiększenia stałej szybkości reakcji
22. Zasada pracy reaktora dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciecz
23. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciało stałe
24. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie ciecz – ciało stałe
25. Zasada pracy reaktora ze złożem fluidalnym (schemat?)
26. Gaz syntezowy i metody otrzymywania z węgła, jako surowca
27. Skład orientacyjny gazu syntezowego i kierunki jego zastosowania
28. Procesy techniczne zgazowania węgla w kierunku wytwarzania gazu syntezowego
29. Charakterystyka procesu zgazowania Koppers-Totzek
30. Reakcje konwersji metanu do gazu syntezowego
31. Oczyszczanie gazu ziemnego przed konwersją z parą wodną
32. Sterowanie składem gazu syntezowego (otrzymanym z konwersji węgla i metanu z parą
wodną
33. Metody usuwania ilości tlenku węgla z gazu syntezowego
34. Zasada produkcji wodoru z gazu syntezowego
35. Wpływ parametrów procesu, stosunku para H2O: metan, ciśnienia i temperatury na
stopień przereagowania metanu z parą wodną
36. Reakcje syntezy metanolu z gazu syntezowego, parametry katalizator
37. Selektywność reakcji syntezy metanolu, reakcje uboczne
38. Reakcje elektrodowe w procesie elektrolizy roztworu chlorku sodu (katoda i anoda)
39. Napięcie i nadnapięcie rozkładowe elektrolitu:
40. Wpływ stężenia na potencjał rozkładowy elektrolitu
41. Reakcje uboczne w procesie elektrolizy chlorku sodu
42. Schemat ideowy elektrolizera
43. Przebieg procesu elektrolizy chlorku sodu w zależności od rodzaju materiału katody
44. Operacje jednostkowe w procesie elektrolizy chlorku sodu, przygotowanie surowca i
przeróbka produktów
45. Charakterystyka zjawiska przepływu płynu przez łoże stałe
46. Przykłady złóż fluidalnych
47. Zalety złoża fluidalnego
48. Cele procesu krakingu katalitycznego fluidalnego
49. Charakterystyka kwasowości glinokrzemianów, katalizatorów krakingu
50. Mechanizm krakingu katalitycznego, główne reakcje
51. Podstawowe produkty procesu krakingu katalitycznego
52. Podstawowe operacje w procesie fluidalnego krakingu katalitycznego
53. Opis procesu kraking katalityczny
54. Bilans cieplny reaktora fluidalnego krakingu katalitycznego


(…)

… zwiększenia stałej szybkości reakcji
22. Zasada pracy reaktora dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciecz
23. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciało stałe
24. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie ciecz – ciało stałe
25. Zasada pracy reaktora ze złożem fluidalnym (schemat?)
26. Gaz syntezowy i metody otrzymywania z węgła, jako surowca
27. Skład…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz