Procesy przemysłu rafineryjnego do pozyskiwania paliw-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy przemysłu rafineryjnego do pozyskiwania paliw-opracowanie - strona 1 Procesy przemysłu rafineryjnego do pozyskiwania paliw-opracowanie - strona 2 Procesy przemysłu rafineryjnego do pozyskiwania paliw-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Procesy przemysłu rafineryjnego do pozyskiwania paliw: hydrorafinacja, reforming, hydrokraking, kraking katalityczny
Reforming
Głównym produktem reformingu są komponenty benzyn silnikowych zwane reformatami, które charakteryzują się wysoką liczbą oktanową, co wynika z dużej zawartości węglowodorów aromatycznych i izoparafinowych. Reformaty są wciąż zdecydowanie najważniejszym źródłem tych węglowodorów. Ich wydzielanie z reformatów stanowi jednak specyficzny problem optymalizacyjny, gdyż:
-węglowodory aromatyczne nadające wysoką oktanowość reformatowi są jednocześnie niezwykle ważnymi surowcami w syntezach organicznych
-zawartość benzenu oraz sumy jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w benzynach jest od kilku lat ostro limitowana ze względów ekologicznych.
Istota pracy instalacji reformingu polega na przekształceniu średnich i ciężkich benzyn z DRW, niekiedy z dodatkiem benzyn tzw. Wtórnego pochodzenia (np. hydrokraking lub kraking katalityczny), w benzyny o charakterze nasyconym i LO 90. W stosunku do surowca uzyskuje się wzrost liczby oktanowej o 30-40 jednostek.
Podczas katalitycznego reformingu zawarte w benzynach węglowodory ulegają różnym reakcjom chemicznym przyspieszanym i ukierunkowywanym przez dwufunkcyjny katalizator zawierający platynę osadzoną na tlenku glinu o odpowiedniej budowie sieci krystalicznej. Tlenek ten posiada właściwości kwasowe, które intensyfikuje dodatek chloru jako promotora. Najważniejsze reakcje chemiczne przebiegające w procesie katalitycznego reformingu benzyn:
Odwodornienie sześcioczłonowych naftenów do węglowodorów aromatycznych
Cykloheksan -(-H2)- Cykloheksen -(-2H2)- Benzen + 3H2
Reakcji sprzyjają wysoka temperatura (520K) i małe ciśnienie cząstkowe wodoru sprzyjają osiągnięciu wyższego stopnia przereagowania.
Dehydroizomeryzacja pięcioczłonowych naftenów
Metylocyklopentan  cykloheksan  Benzen + 3H2
Podobnie jak wyżej duża temperatura i niskie ciśnienie cząstkowe.
Dehydrocyklizacja parafin
Heksan -(-H2)- cykloheksan -(-3H2)- Benzen + 3H2
Pierwsze stadium polega na pośrednim powstawaniu olefin, które zostają zaadsorbowane na dwóch sąsiednich centrach katalizatora.Następnie pierścień zostaje zamknięty I następuje natychmiastowe odwodornienie.
Izomeryzacja
Podczas reformingu przebiegają trzy typy reakcji izomeryzacji węglowodorów:
*izomeryzacja n-parafin do izoparafin
*izomeryzacja zawartych w surowcu i tworzących się w procesie węglowodorów alkiloaromatycznych
*izomeryzacja pięcioczłonowych cykloolefin do sześcioczłonowych
5) Hydrokrakowanie
Reakcje te prowadzą do węglowodorów nasyconych o mniejszej masie molowej, często o budowie bardziej rozgałęzionej.


(…)

… alkilowania benzenu halogenkami alkilowymi w obecności katalizującego reakcję kwasu Lewisa.
b) Procesy wytwarzania węglowodorów olefinowych (piroliza olefinowa), surowce warunki procesu, względny udział węglowodorów olefinowych.
Piroliza olefinowa - krakowanie termiczne surowca do alkenów by otrzymać niższe, nienasycone węglowodory alifatyczne, takie jak etylen, propylen, buten, butadien itd. Proces…
… pirolizy następuje rozdział produktów: wyodrębnienie frakcji składających się z węglowodorów o tej samej liczbie atomów węgla (etan-etylen; propan-propylen itd.) Następnie każda z tych frakcji rozdzielana jest na składniki parafinowe i olefinowe.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz