podział źródeł energii i jej magazynowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podział źródeł energii i jej magazynowanie - omówienie - strona 1 podział źródeł energii i jej magazynowanie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zasoby paliw naturalnych:
Energia Zapasy
Rok wyczerpania
Znane Przypuszczalne Znanych Całkowitych Węgiel 600
16400
po 2060
po 2200
Ropa 82,4
192,6
2020
2050
Gaz 65
339
2012
po 2060
Uran 1,02
1,08
2060
2200
Podział odnawialnych źródeł energii:
Pierwotne źródła energii
Naturalne procesy przemiany energii
Techniczne procesy przemiany materii
Forma uzyskanej energii
Słońce Woda Parowanie, topnienie lodu i śniegu, opad
Elektrownie wodne
Energia elektryczna
Wiatr Ruch atmosfery
Elektrownie wiatrowe
Energia cieplna i elektryczna
Energia fal
Elektrownie falowe
Energia elektryczna
Promieniowanie słoneczne
Prądy oceaniczne
Elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne
Energia elektryczna
Nagrzewanie powierzchni Ziemi i atmosfery
Elektrownie wykorzystujące ciepło oceanów
Energia elektryczna
Pompy ciepła
Energia cieplna
Promieniowanie słoneczne
Kolektory i cieplne elektrownie słoneczne
Energia cieplna
Fotoogniwa i elektrownie słoneczne
Energia elektryczna
Fotoliza Paliwa
Biomasa Produkcja biomasy
Ogrzewanie i elektrownie cieplne
Energia cieplna i elektryczna
Urządzenia przetwarzające
Paliwa Ziemia Rozpad izotopów
Źródła geotermalne
Ogrzewanie i elektrownie geotermalne
Energia cieplna i elektryczna
Księżyc Grawitacja Pływy wód
Elektrownie pływowe
Energia elektryczna
W metodach magazynowania ciepła wykorzystuje się wiele związków lub pierwiastków, a właściwy ich dobór zależy od ich: toksyczności, palności, ceny, temperatury przemiany i trwałości. Tymi substancjami są np.: woda, dowtherm, olej, parafina, beton, sód, aluminium, cegła, żelazo.

(…)

… się na nisko- i wysokotemperaturowe. Do materiałów niskotemperaturowych należą: sód, Ba(OH)2·8H2O (wodorotlenek baru), N2O5, n-oktazan, parafina, n-oktaden, gliceryna, LiNO3·3H2O, LiClO3·3H2O (chloran (V) litu w postaci soli trójwodnej).
Podczas reakcji chemicznych może wydzielać się ciepło (reakcje egzotermiczne) lub może być konieczne doprowadzeni e ciepła (reakcje endotermiczne). Gdy reakcje te są odwracalne, mogą być one wykorzystane do magazynowania ciepła. Zmiany entalpii podczas reakcji są większe niż podczas przemian fazowych, stąd większe możliwości magazynowania ciepła.
Reakcje odwracalne stosowane do magazynowania ciepła.
Reakcja
Standardowa zmiana entalpii ΔH°, kJ/mol
Standardowa temperatura T°, K
CaCO3 (s) ↔CaO (s) + CO2 (g)
178,3
1110
CO2 (g) + CH4(g) ↔ 2CO (g) + 2H2(g)
274,4
960
Ca(OH)2(s…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz