Energia odnawialna

note /search

Energetyka wiatrowa i słoneczka - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Energia odnawialna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

Zalety energetyki wiatrowej: nie zanieczyszczają środowiska naturalnego; energia wiatru jest bezpłatna; mogą być lokalizowane w miejscach nieużytków (pustynie, wybrzeże, skały); zapewniają nowe miejsca pracy (na podstawie niemieckich i d...

Energetyka wodna - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Energia odnawialna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

Energetyka wodna (elektrownie wodne dużej mocy) - zalety: niezanieczyszczanie środowiska naturalnego spalinami i pyłami; oszczędzanie paliw naturalnych; modułowość; niższe koszty eksploatacji niż w elektrowniach konwencjonalnych; niż...

Wodór paliwem przyszłości - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Energia odnawialna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2009

Wodór paliwem przyszłości. Otrzymywanie wodoru. Wodór, który na Ziemi nie występuje w stanie wolnym, można otrzymywać dwiema podstawowymi metodami. Jedną z nich jest elektroliza. Na katodzie (elektroda ujemna) wydziela się wodór, a na anodzie (elektroda dodatnia) tlen. Gazy wydobywają się na powie...

Podział źródeł energii i jej magazynowanie - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Energia odnawialna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

Zasoby paliw naturalnych: Energia Zapasy Rok wyczerpania Znane Przypuszczalne Znanych Całkowitych Węgiel 600 16400 po 2060 po 2200 Ropa 82,4 192,6 2020 2050 Gaz 65 339 2012 po 2060 Uran 1,02 1,08 2060 2200 Podział odnawialnych źródeł energii: Pierwotne źródła energii Naturalne p...

Energia z biomasy - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Energia odnawialna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1295

Udział uzyskanej energii z biomasy w ogólnej konsumpcji energii pierwotnej: Energia Świat Kraje uprzemysłowione Kraje rozwijające się Węgiel 24,1% 24,5% 23,4% Biomasa 14,7% 2,8% 38,1% Woda 5,5% 5,7% 5,1% Energia jądrowa ...