Konwersja- wyklad

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konwersja- wyklad - strona 1 Konwersja- wyklad - strona 2

Fragment notatki:

Rodzaje energii , konwersje między
nimi i urządzenia odpowiadające
tym przemianom.
a) rodzaje energii:
-chemiczna;
-cieplna;
-elektryczna;
-mechaniczna.
b)przemiany miedzy nimi:
-elektryczna/cieplna-elektroliza
(bateria-ołów)
-chemiczna/cieplna-spalanie;
-cieplna/mechaniczna-turbiny, silnik
samochodu;
-mechaniczna/elektryczna-dynamo;
-chemiczna/elektryczna-ogniwa
paliwowe, baterie;
-cieplna/chemiczna-reakcje
endotermiczne
-mechaniczna/cieplna-tarcie;
-elektryczna/mechaniczna-silnik
elektryczny;
-elektryczna/cieplna-oporowe grzanie;
-cieplna/elektryczna-MHO,
termoelektryczność(termogeneratory).
Co to jest karbonizacja płomienia?
Karbonizacja- zwęglanie
niecałkowite, spalanie się substancji
nieorganicznej wskutek
Sprawność urządzenia określona jest
jako stosunek strumienia ciepła
oddanego przez wymiennik ciepła PC
do strumienia ciepła padającego na
kolektor Pdost.
Podaj przynajmniej pięć produktów
przeróbki ropy naftowej?
- paliwa (gaz płynny, benzyna
samochodowa, nafta, ojej napędowy);
- oleje smarowe;
-asfalt i koks asfaltowy;
-smary stałe;
-gazy parafinowe.
Wartość stałej słonecznej nad
Przemiany zachodzące w obiegu
atmosferą (1367+-7 W/m2):
Diesela:
(całkowita irradiancja słoneczna) –
1-2 sprężenie izentropowe
całkowita energia, jaką
2-3 izobaryczne doprowadzenie ciepła promieniowanie słoneczne przenosi w
3-4 rozprężenie izentropowe
jednostce czasu przez jednostkową
4-1 izochoryczne odprowadzenie
powierzchnię ustawioną prostopadle do
ciepła
promieniowania w średniej odległości
Ziemi od Słońca (1 j.a.) przed
1
 k −1
t =1− k ∗
wejściem promieniowania do
 −1 −1
atmosfery. Obecnie stałą słoneczną
Jakie urządzenie przetwarza
mierzy się za pomocą pomiarów
bezpośrednio energię chemiczną satelitarnych dzięki czemu omija się
wpływ atmosfery na otrzymane
w elektryczną
wyniki.
Ogniwo paliwowe typu PEM.
Jakie ciało całkowicie pochłania
Wymień trzy zalety systemów PV.
-instalacje PV nie starzeją się, po 20
ciało doskonale czarne.
latach pracy praktycznie nie obserwuje
Reakcje zachodzące na katodzie
się spadku mocy ;
ogniwa PEM.
-obniżenie sie kosztów ogniw PV przy
O2+4e= 2O-2
nieuchronnym wzroście cen energii
2O-2 + 4H+ =2H2 O
elektrycznej;
Czym się różni efekt Sebeka od
Wymień rodzaje wirników
efektu Peltiera ?
łopatkowych w silnikach
a) Peltiera-jedno ze zjawisk
wiatrowych.
termoelektrycznych w ciałach stałych, a)dwupłatowe;
polega na wydzielaniu lub
b)z trzema łopatami;
pochłanianiu energii, pod wpływem
c)wielopłatowe;
przepływu prądu elektrycznego przez d)wyposażone w dyfuzor.
złącze. W wyniku pochłaniania energii Narysuj wykres obiegu OTTO i
na jednym złączu i wydzielania energii podaj wzór na jego sprawność.
na drugim, pomiędzy złączami
powstaje różnica temperatur.
b) Sebeka- zjawisko termoelektryczne
polegające na powstawaniu siły
elektromotorycznej w obwodzie
zawierającym dwa metale lub
półprzewodniki gdy ich złącza
znajdują się w różnych temperaturach.
Jakie urządzenie przetwarza energię
cieplną w energię elektryczną
ogniwo fotowoltaiczne. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz