Chemia - strona 14

Spoiwa cementowe i reakcje przebiegające w stopie - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Spoiwa cementowe. Surowce i materiały do produkcji klinkieru: 1Surowce podstawowe: a)surowce naturalne: -skały węglanowe (CaCO3), {wapień, kreda} CaO, -skały węglanowo ilaste {margle} CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, -skały ilaste {gliny łatwo top...

Spoiwa krzemianowe i powstawanie szkła wodnego - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2429

Spoiwa krzemianowe. Spoiwa mineralne zdefiniowano w sposób następujący: „są to substancje nieorganiczne, które w stanie rozdrobnienia, po wymieszaniu z wodą bądź wodnymi roztworami elektrolitów tworzą mieszaninę mającą zdolność do wiązania a następnie twardnienia”. Otóż spoiwa krzemianowe wyłamują s...

Sprawozdanie - ocena przydatności wody zarobowej

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2800

ĆWICZENIE nr 4 TEMAT: OCENA PRZYDATNOŚCI WODY ZAROBOWEJ DO CELÓW BUDOWLANYCH 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wymaganiami i metodami badań dotyczącymi wody stosowanymi w budownictwie do wykonywania zapraw wapiennych i cementowo-wapiennych oraz betonowo-cementowych. 2.Zadan...

Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego - ćwiczenia

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Surowce używane do otrzymywania wapna budowlanego. Spoiwa gipsowe ( siarczany ) otrzymywane z surowców, których głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia CaS04*2H20 lub siarczan wapnia CaS04; Spoiwa wapienne- głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3; Spoiwa magnezjowe - głównym składn...

Typy wody w ciałach stałych - wykład

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1358

Typy wody w ciałach stałych. 1.Woda krystalizacyjna - jest to typ wody, której podstawowe wyróżniki to: a)występuje ona w postaci cząsteczkowej, b)jest związana z cząsteczką związku chemicznego (ze związkiem występującym w formie cząst...

Wykład - właściwości spoiw magnezowych

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1414

Roztwory do spoiw magnezjowych. Spoiwa magnezjowe, w odróżnieniu od innych spoiw mineralnych, zarabia się nie wodą, a wodnymi roztworami chlorków lub siarczanów. Najczęściej stosuje się roztwory wodne: chlorku wapnia MgCl2,

Wykład - Charakterystyka głównych faz klinkieru portlandzkiego

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 693

Charakterystyka głównych faz klinkieru portlandzkiego. Alit - C3S jest zmodyfikowanym przez podstawienia izomorficzne krzemianem trójwapniowym o wzorze tlenkowym 3CaO*SiO2. Najczęściej występującym podstawieniem izomorficznym jest podstawienie polegające na wbudowaniu się w siec krystaliczną krzemi...

Wykład - rodzaje spoiw - spoiwo gipsowe

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1771

Spoiwa hydrauliczne (Sh) - spoiwa posiadające zdolność do wiązania i twardnienia zarówno w powietrzu jak i w wodzie. Spoiwa powietrzne (Sp) - spoiwa posiadające zdolność do wiązania i twardnienia tylko w środowisku suchym, bowiem warunkiem zachodzenia reakcji prowadzących do wiązania i twardnienia t...

Wykład - Wiązanie i twardnienie spoiw magnezjowych

 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

Wiązanie i twardnienie spoiw magnezjowych. W wyniku zmieszania MgO z wodą (lub wodnym roztworem soli) zachodzi reakcja: MgO+H2O→Mg(OH)2(2). Szybkość tej reakcji zależy w dużym stopniu od temp wypału MgO, zobrazowano to: a)temp wypału 7000C, czas hy...