Chemia - strona 15

Chemia-zestaw zadań 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 567

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1) Do 200 cm 1,50 M (mol/dm ) HNO3 dodano 20 cm 3,5 %-ego HCl o gęstości 1,085 g/cm , a następnie wody do 3 objętości 1,50 dm . Jakie jest pH roztworu ? MHCl = 36,5 g/mol 3 3 2) Jaka masa Ca(OH)2 jest potrzebn...

Chemia-zestaw zadań 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1) Do zobojętnienia 25,0 cm pewnego roztworu mocnego kwasu zużyto 7,52 cm 0,0125 M (mol/dm ) NaOH. Jakie było pH tego roztworu ? 3 3 3 2) Mieszane są dwa roztwory kwasu siarkowego(VI): 25,4 dm /h o pH = 1,73 oraz 1,3 dm /h o gęstoś...

Chemia-zestaw zadań 3

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) 3 3 a) Zmieszano 275 cm 0,050 M HNO3 i 325 cm 0,010 M HCl. Do otrzymanego roztworu dodano 5,61 g stałego KOH. Jakie jest pH końcowego roztworu ? MKOH = 56,1 g/mol pKw = 14,20 3 3 3 b) Oblicz zmianę...

Chemia-zestaw zadań 4

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

1) Mam 125 g stałego KOH. Jaką objętość 71,0 %-ego HNO3 o gęstości 1,42 g/cm3 powinienem odmierzyć, aby MHNO3 = 63,0 g/mol całość zasady przekształcić w sól ? MKOH = 56,1 g/mol 2) Oblicz pH 2,7 %-ego roztworu NH3 o gęstości 1,15 g/cm3. MNH3 = 17,0 g/mol pKw = 13,97 pKb = 4,40 3) Oblicz

Chemia-zestaw zadań 5

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

1) Do 2,00 dm3 0,15 M (mol/dm3) CH3COOH dodano 0,15 mola octanu wapnia, (CH3COO)2Ca. Jakie jest pH roztworu ? pKa = 4,55 2) Do 100 cm3 0,0700 M HCl wlano 400 cm3 0,0350 M NH4OH. Jakie jest pH roztworu ? pKb = 4,33 pKw = 13,80 3 3) 200 cm roztworu zawierającego 9,24 g CH3COONa zmieszano ze 10...

Chemia-zestaw zadań 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

1) Zmieszano 100 cm3 0,80 M CH3COOH ze 100 cm3 0,80 M NaOH. Jakie jest pH roztworu ? pKa = 4,55 pKw = 13,80 2) W 200 cm3 wody rozpuszczono 1,2 g NH4Cl. Jakie jest pH roztworu i stopień hydrolizy tej soli ? pKb = 4,55 pKw = 13,97 1) Zmieszano 100 cm3 0,80 M CH3COOH ze 100 cm3 0,80 M NaOH. Jaki...

Chemia-zestaw zadań 7

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Elżbieta Małgorzata Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1470

1) Do 200 cm3 1,50 M (mol/dm3) HNO3 dodano 20 cm3 3,5 %-ego HCl o gęstości 1,085 g/cm3, a następnie wody do objętości 1,50 dm3. Jakie jest pH roztworu ? MHCl = 36,5 g/mol 2) Jaka masa Ca(OH)2 jest potrzebna do neutralizacji 3,35 dm3 27,3 %-ego H2SO4 o gęstości 1,25 g/cm3 ? MCa(OH)2 = 74,1 g/mol...

Orbitale molekularne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Chemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH + + + + Orbitale atomowe Orbital molekularny σ1s σ1s* σ2s σ2s* σ2px πpy πpy* σ2px* πpz πpz* E Rząd wiązania chemicznego (Rw): n−n Rw = 2 * Jaka jest konfiguracja elektronów na orbitalach ...

Przykładowe pytania na egzamin.

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

- definicje: oddziaływanie kolorowe, elektronowolt, stężenie molowe - reakcja i co jest kwasem, a co zasadą, i z jakiej definicji - jakie oddziaływania występują w jądrze atomowym - ...

Schemat stanów kwantowych nukleonów

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

E E 7 11/2 7 1j 4s 3d 2g 3/2 7/2 1/2 5/2 15/2 11/2 9/2 1i 3p 6 1/2 3/2 13/2 5/2 2f 7/2 9/2 1h 3s 5 1i 2d 1/2 3/2 11/2 5/2 7/2 3p 6 2p 9/2 7/2 2d 9/2 1/2 5/2 3/2 4 1f 2p 2 1 n 2s 1d 1p 1s l protony 9/2 1/2 5/2 3/2 1f 7/2 3 1/2 3/2 11...