Wykład - rodzaje spoiw - spoiwo gipsowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje spoiw - spoiwo gipsowe - strona 1 Wykład - rodzaje spoiw - spoiwo gipsowe - strona 2 Wykład - rodzaje spoiw - spoiwo gipsowe - strona 3

Fragment notatki:

Spoiwa hydrauliczne (Sh) - spoiwa posiadające zdolność do wiązania i twardnienia zarówno w powietrzu jak i w wodzie. Spoiwa powietrzne (Sp) - spoiwa posiadające zdolność do wiązania i twardnienia tylko w środowisku suchym, bowiem warunkiem zachodzenia reakcji prowadzących do wiązania i twardnienia tych spoiw jest wysychanie. Spoiwa gipsowe (siarczanowe) (Sp) - otrzymywane z surowców, których głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia CaSO4 *2H2O lub siarczan wapnia CaSO4. Spoiwa wapienne (Sp) - produkowane z surowców, których głównym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3. Spoiwa magnezjowe (Sp) - otrzymywane z surowców, których głównym składnikiem jest węglan magnezu MgCO3 lub węglan wapnia i magnezu MgCa(CO3)2. Spoiwa krzemianowe (Sp) - produkowane z surowców, których głównym składnikiem jest tlenek krzemu SiO2 oraz węglan sodu lub potasu (Na2SO3 lub K2CO3 ) Na2O, K2O. Spoiwa cementowe portlandzkie (Sh) - otrzymywane ze skał węglanowych (wapieni, kredy) i surowców ilastych (glin) lub surowców wapienno - ilastych (margli) często z użyciem przemysłowych surowców wtórnych (odpadowych) (żużli wielkopiecowych, popiołów lotnych i innych).
Spoiwa gipsowe (siarczanowe). 1Spoiwa gipsowe mają prosty skład chemiczny i mineralogiczny, są spoiwami monomineralnymi, tzn. w ich skład wchodzi jeden dominujący minerał. 2Mechanizm wiązania spoiw gipsowych jest skrajnym modelowym przykładem tzw. mechanizmu krystalizacyjnego. Na drugim końcu spektrum mechanizmu wiązania spoiw mineralnych jest tzw. mechanizm koloidalny, którego typowym przykładem jest wiązanie spoiwa krzemianowego.
3Spoiwa gipsowe mogą znaleźć szerokie zastosowanie w budownictwie do: a)produkcji wyrobów i elementów ściennych i stropowych, zaczynów zapraw i gipsobetonu, b)posadzek i podkładów podłogowych, c)zapraw do robót murarskich i tynkarskich, d)sztukaterii gipsowej, e)szpachli i wypraw dekoracyjnych, f)czy wreszcie do wznoszenia całych obiektów. 4Zalety: a)możliwość regulowania czasu wiązania w szerokim przedziale czasowym od bardzo krótkiego (10-15 minut)po którym spoiwo uzyskuje cechy mechaniczne pozwalające na ich użytkowanie do bardzo długiego umożliwiającego wykorzystanie właściwości plastycznych zaczynów gipsowych, b)dobrej przyczepności do innych materiałów budowlanych, c)małej gęstości wyrobów i elementów, d)możliwości formowania odlewów o różnych skomplikowanych kształtach, e)łatwości obróbki, f)możliwości uzyskania wysokiego stopnia wykończenia powierzchni, g)małej przewodności cieplnej i akustycznej, h)zdrowotnego kształtowania mikroklimatu pomieszczeń tj. zdolności do pochłaniania wilgoci z powietrza przy dużej jego wilgotności i oddawaniu jej przy niskiej wilgotności otoczenia,

(…)

… gipsowych w temp 600-7000C, która prowadzi do całkowitej dehydratacji gipsu i jego przeobrażenia w anhydryt CaSO4*2H2O→CaSO4+2H2O; sposób2 polega na przeróbce anhydrytu naturalnego (skały anhydrytowej) składającej się z czynności: -wydobycie anhydrytu, -wstępnego rozdrobnienia, -wysuszenia, -zmielenia wspólnie z aktywatorem, b)estrichgips (gips jastrychowy) - otrzymuje się przez prażenie gipsu surowego…
… cieplną (prażenie) gipsu surowego (skały gipsowej) w wyniku, której gips częściowo traci wodę krystalizacyjną i przeobraża się w tzw. gips półwodny (półhydrat) wg reakcji 2CaSO4*2H2O→2CaSO4*H2O+3H2O. Podziału tych spoiw dokonuje się zazwyczaj na podstawie ich zastosowania: a)spoiwa do celów budowlanych, w których wyróżnia się: -gips budowlany zwykły (stosowany do produkcji elementów ściennych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz