Chemia środowiska - strona 4

Lecznicze i toksyczne dzialania substancji chemicznych - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Lekozależnosc – najłagodniejsza forma toksykomani, powoduje przyzwyczajenie farmakologiczne i tolerancję organizmu na lek = zwiększone dawki leku = zmiany psychotoksyczne = głębokie zmiany w usposobieniu i zachowaniu się człowieka = uszkodzenia i ...

Nawozy mineralne i pestycydy-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1652

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przy nieumiejętnym stosowaniu wysokich dawek nawozów, szczególnie azotowych, pojawiają się pewne niebezpieczeństwa. Azotany -Azotyny - Jony amonowe Powoduje to: gromadzenie w częściach jadalnych...

Farmaceutyki zaburzające system endokrynny

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

PHARMACEUTICALS  AS  NEUROENDOCRINE DISRUPTORS:   LESSONS LEARNED   FROM FISH ON PROZAC       Farmaceutyki zaburzające system endokrynny:    wnioski wyciągnięte na podstawie badań ryb  po prozacu.         Jan A. Mennigen; PHARMACEUTICALS AS NEUROENDOCRINE  DISRUPTORS: LESSONS LEARNED FROM FISH ON  ...

Fototoksyczność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Fototoksyczność i środowiskowe transformacje wielopierścieniowych węglowodorów  aromatycznym (WWA)-indukowane światłem reaktywne formy tlenu, peroksydacja lipidów i  uszkodzenia DNA. „Phototoxicity and Environmental Transformation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)—Light-Induced Reactive Ox...

Geologia medyczna arsenu, selenu i talu w Chinach

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

     Arsen (As), selen (Se) i tal (Tl) są trzema śladowymi  metalami i są poważnym problemem w Chinach,  ponieważ niedobór lub nadmiar może powodować  szereg chorób endemicznych, takich jak zatrucie  arsenem, zatrucie selenem, choroba Keshan (KD),  choroba Kaszin-Beck (KBD) i zatrucia talem.       ...

Izotopy ołowiu w naukach środowiskowych

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

Izotopy ołowiu w naukach  środowiskowych: przegląd.  („Lead isotopes in environmental sciences: A review.”  Michael Komárek , Vojtěch Ettler, Vladislav Chrastný, Martin  Mihaljevič )   Wstęp  • Ołów (Pb) jest mało istotnym, a także toksycznym  met...

Metabolizm i toksycznośc kobaltu

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2828

Kobalt  - ogólna charakterystyka   Metal przejściowy, który zajmuje w  układzie okresowym pozycję   pomiędzy żelazem i niklem.      Naturalnie występuje na dwóch  stopniach utlenienia (Co2+ i Co 3+),  ale także od –I do IV  •  Jest rzadki w porównaniu z innymi pierwiastkami  śladowymi:  • 0,0025%...

Mieszane bromowane , chlorowane dibenzo-p-dioksyny (Br,Cl-DD)

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

    Polybrominated and Mixed  Brominated/Chlorinated Dibenzo-p-Dioxins in Sponge (Ephydatia fluviatilis)  from the Baltic Sea            PBDDs  niedawno znaleziono w kilku  matrycach biologicznych w Morzu Bałtyckim  takich jak: - niebieskie małże,  ...

Narażenie na tributylocyne (TBT)

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Environmental levels, toxicity and human exposure to tributyltin  (TBT)-contaminated marine environment. A review  Blanca Antizar-Ladislao          Budowa, właściwości i  zastosowanie TBT  Tributylocyna(TBT) jest to jeden z  najpowszechniej występujących i najbardziej  toksycznych związków cynoorga...

Nonylofenol w środowisku

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1729

Nonylofenol w środowisku:  występowanie, przeznaczenie,  toksyczność i obróbka w ściekach  Review article  Nonylphenol in the environment: A critical review on occurrence,  fate,  toxicity and treatment in wastewaters  Soares a, B. Guieysse b, B. Jefferson a, E. Cartmell a, J.N. Lester a    Nonylof...