Farmaceutyki zaburzające system endokrynny

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Farmaceutyki zaburzające system endokrynny - strona 1 Farmaceutyki zaburzające system endokrynny - strona 2 Farmaceutyki zaburzające system endokrynny - strona 3

Fragment notatki:

PHARMACEUTICALS  AS  NEUROENDOCRINE DISRUPTORS:   LESSONS LEARNED   FROM FISH ON PROZAC       Farmaceutyki zaburzające system endokrynny:    wnioski wyciągnięte na podstawie badań ryb  po prozacu.         Jan A. Mennigen; PHARMACEUTICALS AS NEUROENDOCRINE  DISRUPTORS: LESSONS LEARNED FROM FISH ON  PROZAC; Journal of Toxicology and Environmental Health, Part  B, 14:387 –412, 2011    Farmaceutyki  coraz częściej wykrywane są w  różnych systemach wodnych.   Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w  środowisku farmaceutyków w Ameryce Północnej i   Europie jest  fluoksetyna ,  która należy do  grupy  SSRI   – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor –  selektywnych  inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.   Jest składnikiem aktywnym Prozacu.       Fluoksetyna      Fluoksetyna jest regularnie wykrywana w rzekach i jeziorach,  które dostają się do kanalizacji z oczyszczalni ścieków.       W  1987  roku  została  wprowadzona  na  rynek,  jako  pierwszy  SSRI,  a  nawet  po  wygaśnięciu  jej  patentu  (Prozac)  w  2002  roku,  jest  jednym  z  najbardziej  przepisywanych  leków  ogólnych SSRI w Stanach Zjednoczonych.           W  środowisku, fluoksetyna łatwo adsorbuje do osadów, które  mogą działać jako zbiornik, z którego może być fluoksetyna  ponownie uwolniona do wody.                    Średnie stężenie fluoksetyny w 139 rzekach wynosiło  0,01mg/l podczas gdy  najwyższe stężenie fluoksetyny  w systemie wodnym jakie zanotowano do tej pory to  0,54 mg/l.  Ostatnie badania  wykryły fluoksetynę i inne SSRI,  także ich metabolity, w złowionych dzikich gatunkach  ryb z rodzin  Cypriniformes ,  Perciformes  i  Siluriformes .    Biokoncentracja  była szczególnie zauważona w mózgu  u tych ryb, z  stężeniem wynoszącym  zwykle około  0,01mg/g dla fluoksetyny, norfluoksetyny, i innych   Związków SSRI.               Znaczenie dla środowiska i kluczowe wnioski  wyciągnięte ze skutków przeciwdepresyjnych  fluoksetyny u ryb może być pomocne w projektowaniu  ukierunkowanego podejścia w przyszłości do oceny  ryzyka farmaceutyków na ogólne zaburzenia układu  neuroendokrynnego.        EWOLUCYJNA OCHRONA UKŁADU  SEROTONINERGICZNEGO I   TRANSPORTERA 5-HT  W RYBACH       System 5- HT centralnego układu nerwowego (CNS) jest  ogólnie dobrze zachowany morfologicznie w kręgowcach  w tym ciernika,  (Gasterosteus aculeatus)

(…)

… HT 5 ng/ml),
odpowiednio, po 1 dniu .
Ropusznik świszczący
ROLA 5-HT w mózgu
neuroendokrynnym ssaków i ryb

rozrodczością,
regulacją apetytu,
stres,
bilansem wodnym,
funkcjami behawioralnymi
Rozrodczość
Reprodukcyjna oś hormonalna jest stymulowana przez
hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH),
w podwzgórzu, który z kolei stymuluje uwalnianie
hormonu luteinizującego (LH) i hormonu
folikulotropowego (FSH) przez przedni płat przysadki.
LH i FSH są następnie uwalniane do krwi, docierając do
gonad kontrolują dojrzewanie, steroidogenezę, i
spermę u samców lub uwalnianie jaj u samic.
Regulacja apetytu
Jest regulowana w neuroendokrynnym mózgu.
Podwzgórze szczurów zawiera neurony zlokalizowane w
przykomorowym jądrze (PVN) i jądrze łukowatym, które
uwalnia neuropeptydy zaangażowane w kontrolę
przyjmowania pokarmu.
Serotonina hamuje przyjmowanie pokarmu stymulacją
czynników anorektycznych, takich jak hormon
uwalniający kortykotropinę (CRH), neuropeptydu Y (NPY)
lub poprzez 5-HT1B, 5-HT2C i sygnalizację receptora.
Stres
Oś stresu ssaków regulowana przez podwzgórze
Uwolnieniem hormonu kortykotropiny (CRH) (neuropeptydu
CRH ang. Corticotropin releasing hormone), który działa następnie
na uwalnianie…
… w mózgu
neuroendokrynnym ssaków i ryb
• rozrodczością,
• regulacją apetytu,
• stres,
• bilansem wodnym,
• funkcjami behawioralnymi
Rozrodczość
Reprodukcyjna oś hormonalna jest stymulowana przez
hormon uwalniający gonadotropinę (GnRH),
w podwzgórzu, który z kolei stymuluje uwalnianie
hormonu luteinizującego (LH) i hormonu
folikulotropowego (FSH) przez przedni płat przysadki.
LH i FSH są następnie…
… działanie z nonapeptydową
wazopresyną i do pewnego stopnia przez
oksytocynę, z których oba są syntetyzowane w
wielokomórkowych neuronach pola przedwzrokowego
(kory mózgowej).
Funkcje behawioralne
Kilka zachowań ssaków pośrednio jest
modulowanych przez uwolnianie 5-HT z
neuropeptydów. Na przykład, wydzielanie
oksytocyny odgrywa główną rolę w żywieniu
oraz w karmieniu u szczurów.
W Mikunie (Micropogonia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz