Chemia środowiska - strona 9

Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Eliza Kulbat
 • Chemia środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1519

Sprawozdanie z wycieczki do  Elektorciepłowni EC III Przedmiot: Chemia Środowiska - Ćwiczenia Prowadzący: Dr inż. Eliza Kulbat 1. Podstawowe informacje. Zakład utylizacyjny Sp. z o.o. Zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 55. Zakład zatrudnia około 300 pracowników (w roku 2010 około 2...

Atmosfera Ziemi - Proces akrecji

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

Atmosfera Ziemi    Proces akrecji,  czyli kształtowania się  Ziemi i tworzenia atmosfery zakończył się  ok.  4,4 mld. lat temu  Schematyczny przekrój powierzchni Ziemi ukazujący występowanie  w niej pierwiastków podstawowych  Istnienie atmosfery jest niezbędnym warunkiem trwania  życia na Ziemi.   ...

Budowa wnętrza Ziemi

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1400

Budowa wnętrza Ziemi    Budowa wnętrza Ziemi  Również masa skorupy stanowi niewielki ułamek  masy całego globu.  Skorupa ziemska znajduje się w ciągłym ruchu,  gdyż jest położona na plastycznej  astenosferze.  Schemat budowy Ziemi (a) oraz najważniejsze właściwości  fizyczne sfer (b):  A – skorupa,...

Kwasy humusowe

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

Kwasy humusowe    Co to są kwasy humusowe?  -  Kwasy humusowe są to związki  wielkocząsteczkowe o  charakterze kwasów organicznych;  -  Powstaj ą pod wpływem działania mikroorganizmów oraz  różnych czynników zewnętrznych na szczątki roślinne  oraz zwierz ęce  (takich jak ligniny, białka, 

Powstanie Układu Słonecznego

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Chemia środowiska      Wykład 4  Powstanie Układu Słonecznego  Obłoki materii krążą wokół centrum galaktyki  „zbierając” resztki materii pozostawione po „umierających”  gwiazdach.  Cząstki substancji stałych o średnicy około 0,5 μm  zawierają głównie g...

Teoria powstania Wszechświata

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

    POMIARY ODLEGŁOŚCI  Gdy mierzymy odległości poza Układem Słonecznym, do gwiazd i galaktyk, albo  rozmiary galaktyk, podajemy je w jednostkach świetlnych, n najczęściej  w latach świetlnych (l.ś.).  Światło porusza się z prędkością 299 792 km/s, więc rok świetlny to odległośc, jaką  pokona ono w...

Widma gwiazd

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

WIDMA GWIAZD  Jeśli światło gwiazdy rozszczepimy za pomocą pryzmatu albo siatki dyfrakcyjnej, to  otrzymamy tzw. widmo.  Jest to obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania optycznego na  składowe o różnych długościach fal, ta...

Wody w przyrodzie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

  Przez wielu z nas jakość środowiska jest  rozumiana jako jakość otaczającej ich wody.    Globalne zasoby wody  Razem 1360 100,0  Atmosfera 0,013 0,001  Biomasa 0,065 0,005  Woda glebowa 0,065 0,005  Jeziora i rzeki 0,070 0,005  Wody 8 0,6  podziemne  Lodowce 29 2,1  Morza i oceany 1322 97,3  % ...

Fazy rozwoju wszechświata-wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

  Ciągłe rozszerzanie się materii i związany z tym spadek jej  gęstości prowadzi do rekombinacji jąder atomów .   GŁÓWNE FAZY ROZWOJU WSZECHŚWIATA  – kwantowa 10-43 s  1097 (?)  1033 (?) ?  – hadronowa  1017  1012 mat/anty Era Okres Gęstość  kg/m3 T Procesy  – kondensacji 1010 lat  10-27  2,7 gwiaz...

Chemia środowiska,Zanieczyszczenia środowiska glebowego i przygotowani...

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Przygotowanie próbek gleby do analizy. -możliwie szybko przewiezione do laboratorium – przesypać do tekturowych pudełek,włożyć tam etykietę – jeżeli brak pudełka-woreczki z próbkami, otworzyć szeroko – zostawić w suchym wentylowanym miekjscu – po ...