Widma gwiazd

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Widma gwiazd - strona 1 Widma gwiazd - strona 2

Fragment notatki:

WIDMA GWIAZD  Jeśli światło gwiazdy rozszczepimy za pomocą pryzmatu albo siatki dyfrakcyjnej, to  otrzymamy tzw. widmo.  Jest to obraz uzyskany w wyniku rozszczepienia promieniowania optycznego na  składowe o różnych długościach fal, także skład widmowy tego promieniowania.  W widmie można łatwo dostrzec, na tle składowej linii ciągłej, liczne linie absorpcyjne.  Natężenie tych linii i ich położenie na tle widma ciągłego ( a więc długości fali ) zależą  od składu chemicznego i temperatury tej warstwy materii  -  gwiazdy, w której powstaje  promieniowanie.  W pierwszym przybliżeniu możemy powiedzieć, że gwiazda promieniuje jak  tzw. ciało  doskonale czarne.     Widmo optyczne emisyjne ( widmo światła emitowanego przez daną substancję)  w   obszarze widzialnym  ma postać jasnych barwnych prążków na ciemnym tle albo zespołu  barw przechodzących płynnie (od  czerwieni  do  fioletu ) jedna w drugą ( widmo optyczne  ciągłe ).    Widma optyczne absorpcyjne  powstają w wyniku  pochłaniania  przez ciało przez które  przechodzi  promieniowanie o widmie ciągłym, fal o   określonych długościach.   W obszarze widmowym ma postać  ciemnych prążków  (lub pasm) na tle  ciągłego widma  optycznego emisyjnego.  Dla  atomów i prostych cząsteczek  lokalizacja linii absorpcyjnych pokrywa się z  odpowiednimi liniami emisyjnymi.  Przykładem widma optycznego absorpcyjnego jest widmo Słońca.  Badania widma optycznego  pozwalają poznać  budowę atomów i cząsteczek ,  charakter   oddziaływań międzyatomowych, skład chemiczny substancji        Aż do temperatury 4000 K plazma była nieprzezroczysta dla promieniowania i  poruszała się razem z promieniowaniem Wraz z obniżeniem się temperatury  materia stawała się przezroczysta dla promieniowania  i promieniowanie to zaczęło się odłączać od materii.  Pozostałość (relikt) tego promieniowania  obserwujemy do dnia dzisiejszego na  falach  radiowych dochodzących do nas ze wszystkich kierunków.  Promieniowanie to nosi nazwę reliktowego (szczątkowego) i odpowiada  promieniowaniu ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7 K.    Obserwacje mikrofalowego promieniowania tła wskazują na wysoki stopień  jednorodności. Nie znamy mechanizmu, który mógłby wyrównać powstałe na początku  niejednorodności.  Wyjściem okazało się wprowadzenie fazy inflacyjnej do wczesnych stadiów rozwoju  Wszechświata Przyjmuje się, że w wieku ok.10-35s nastąpiła krótka faza gwałtownego  rozszerzenia W. była ona związana z procesem łamania symetrii, podobnym  do przejścia fazowego, podczas którego W. rozszerzył się ok.. 1030 razy; w wyniku  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz