Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni - strona 1 Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni - strona 2 Sprawozdanie z wycieczki do Elektrociepłowni - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z wycieczki do  Elektorciepłowni EC III Przedmiot: Chemia Środowiska - Ćwiczenia Prowadzący: Dr inż. Eliza Kulbat 1. Podstawowe informacje. Zakład utylizacyjny Sp. z o.o. Zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej 55. Zakład zatrudnia około 300 pracowników (w roku 2010 około 2 razy mniej). ZUT Szadółki  odbiera odpady od około 600 tysięcy mieszkańców Gdańska i sąsiednich gmin takich jak: • Żukowo, • Kolbudy, • Pruszcz Gdański, • Przodkowo, • Kartuzy, • Somonino. Rys. 1. Loklizacja ZUT Szadółki na mapie. Spółka zajmuje się: • zbieraniem, obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, • wytwarzaniem energii elektrycznej z gazy skłądowiskowego (co uniezależnia zakład od  zewnętrznych źródeł prądu), • zbieraniem odpadów niebezpiecznych, • zbieraniem odpadów pochodzących z systemu selektywnej zbiórki odpadów, • odzysk surowców z materiałów segregowanych, • odzysk surowców z odpadów komunalnych zmieszanych, • zbieraniem odpadów elektro RTV, AGD oraz sprzętu komputerowego, • zbieraniem odpadów pochodzących z systemu zbiórki dualnej, • zagospodarowywaniem odpadów organicznych, • zbieraniem odpadów wielkogabarytowych, • przyjmowaniem gruzu, • sprzedażą hurtową surowców z odpadów i złomu. 2. Podczyszczalnia ścieków i odcieków. Zespół obiektów wchodzących w skład podczyszczalni, służy odbiorowi i podczyszczeniu  ścieków dopływających z przepompowni odcieków ze składowiska oraz ścieków  technologicznych, jak również przekazaniu ścieków bytowych do przedsiębiorstwa  wodociągowo-kanalizacyjnego. Głównym elementem segmentu jest instalacja odwróconej  osmozy, z której ścieki po wstępnym podczyszczeniu odprowadzane są do kanalizacji  miejskiej. By móc odporowadzić ścieki do kanalizacji muszą spelniac one parametry  wyznaczone w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie  sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków  wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Poziom zanieczyszczeń w ściekach  wstępnie podczyszczonych badany jest aparaturą kontrolno-pomiarową na komorze  permeatu (ściek podczyszczony). System odbioru ścieków i odcieków pozwala również na  zawrócenie niezbędnej ich ilości na kwatery składowe, w celu nawilżenia złoża odpadów,  które jedynie przy odpowiednim stopniu wilgotności wytwarza biogaz wykorzystywany  energetycznie. W związku z nierównomiernym spływem ścieków i odcieków w układzie  rocznym, zapewniono pojemność retencyjną zbiorników o wielkości 520m3. Wydajność 

(…)

… w
zatężeniu po obu stronach membrany. Permeat po opuszczeniu membran i regulacji pH
trafia do zbiornika, w którym urządzenia kontrolno-pomiarowe decydują o kierunku jego
spływu, tzn. spełniając parametry trafia do kanalizacji, a w przeciwnym wypadku może być
zawrócony do ponownego podczyszczenia.
3. Składowanie azbestu.
Od 2011 roku ZUT Szadółki przyjmuje odpady zawierające azbest. Zakład posiada
wyznaczone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz