Budowa wnętrza Ziemi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa wnętrza Ziemi - strona 1 Budowa wnętrza Ziemi - strona 2 Budowa wnętrza Ziemi - strona 3

Fragment notatki:

Budowa wnętrza Ziemi    Budowa wnętrza Ziemi  Również masa skorupy stanowi niewielki ułamek  masy całego globu.  Skorupa ziemska znajduje się w ciągłym ruchu,  gdyż jest położona na plastycznej  astenosferze.  Schemat budowy Ziemi (a) oraz najważniejsze właściwości  fizyczne sfer (b):  A – skorupa, B – górny płaszcz, C – strefa przejściowa płaszcza, D  – dolny płaszcz,  E – zewnętrzny rdzeń, F – strefa przejściowa rdzenia, G –  wewnętrzny rdzeń  b  Nieciągłości wnętrza Ziemi  — Mohorovičiča (30 km - ląd, 10 km - ocean)  — W-G (2900 km)  — Lehmana (5100 km)  Budowa wnętrza Ziemi  Ruch ziemskiej litosfery jest dowodem  aktywności geologicznej naszej planety i  wywołuje określone skutki na jej powierzchni,  takie jak: wędrówki ziemskich kontynentów,  wybuchy wulkanów i przesuwanie się płyt  tektonicznych, czyli wielkich segmentów litosfery  położonych na astenosferze.  Budowa wnętrza Ziemi  Skala dryfu kontynentalnego jest bardzo mała,  gdyż nie przekracza kilku centymetrów na rok,  ale powoduje odczuwalne na powierzchni ziemi  skutki. Jest przyczyną trzęsień ziemi, które  występują w rejonach aktywności sejsmicznej.  Budowa wnętrza Ziemi  Innym objawem geologicznej aktywności Ziemi są  wybuchy wulkanów, czyli erupcje stopionej masy  skalnej (magmy) i gazów wulkanicznych,  pojawiające się na skutek gwałtownego wzrostu  ciśnienia we wnętrzu kominów wulkanicznych.  Budowa wnętrza Ziemi  Erupcje wulkaniczne mają przebieg bardzo  gwałtowny, a towarzyszy im wyrzucenie do  atmosfery dużych ilości stopionego materiału  skalnego, popiołu wulkanicznego i gazów  zawierających SO2, CO2, parę wodną, HCl i inne  składniki.        Skład globu ziemskiego  Glob ziemski zbudowany jest ze sfer w sposób istotny  różniących się właściwościami. Najważniejszymi sferami  Ziemi są: rdzeń, płaszcz i skorupa.  Dalsze rozważania na temat składu pierwiastkowego kuli  ziemskiej muszą zatem opierać się na pewnych założeniach.  Skład globu ziemskiego  Dwa najważniejsze to:  rdzeń stanowi stop żelazowy podobny do składu  meteorytów żelazowo-niklowych; zawiera on także  5,3%FeS,  skład płaszcza oraz skorupy jest identyczny jak  chondrytów krzemianowych, które składają się z  krzemianów, tlenków i fosforanów.  Skład globu ziemskiego  Jest oczywiste, że założenia te są uproszczeniami.  Na przykład zakłada się tu, że całość niklu znajduje  się w rdzeniu, podczas gdy wiadomo, że bazalty, z  których zbudowany jest płaszcz, zawsze  zawierają 0,2-0,3%Ni.  Skład globu ziemskiego  Również umieszczenie FeS tylko w jądrze jest uproszczeniem. 

(…)


Również umieszczenie FeS tylko w jądrze jest uproszczeniem.
Należy jednak zauważyć, że zakładana ilość FeS w jądrze spełnia
warunki geofizyczne dotyczące gęstości jądra (dane dla ciśnienia
1 atm):
masa właściwa stopu Ni(27,1%)-Fe 7,9
masa właściwa jądra 7,15
masa właściwa triolitu (FeS) 4,8
masa właściwa stopu Ni(26%)-FeS(5,3%)-Fe(68,7%)
7,15
Masa rdzenia wynosi 32,4% masy Ziemi, pozostałe
67,6% przypadają na masę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz