Makroekologia - strona 2

note /search

Czas a rozwój populacji - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Makroekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Czas. Czynniki niezależne od zagęszczenia - czynniki, które prowadzą do powiększenia liczb zmniejszenia liczby osobników, bez względu na to ile tych osobników jest i jakie łączą je stosunki. Synchroniczne zmiany w liczebności, np. futra rysi w Kanadzie wieloletnie dane o kanadyjskich rysiach z 8 p...

Zmiany globalne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Makroekologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546

Zmiany globalne. Najważniejsze zmiany o charakterze globalnym: zmiany klimatu; utrata ozonu w stratosferze; degradacja gleb; zanieczyszczenie powietrza; zanieczyszczenie oceanów; dostęp do świeżej wody. Zmiany klimatu: zmiany klimatu w...

Metapopulacje - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Makroekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799

Metapopulacje. Dynamika metapopulacji. Populacje wielu gatunków zajmują łaty, siedlisko wysokiej jakości i używają otaczającego je środowiska, tylko do przenoszenia się z jednej łaty do drugiej. Gatunki te przebywają w pewnej liczbie populacji, zarówno odizolowanych od siebie nawzajem, jak i w pew...

Teoria Clementsa - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Makroekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Według Clementsa sukcesja prowadzi do klimaksu, końcowego, stabilnego stadium roślinności i gleby. Koncepcja zespołu klimaksu zakłada, że gatunki kolonizujące i zakładające zespół mogą w danych warunkach osiągają stan stałej równowagi, czyli stan, w którym siły prowadzące do zmiany systemu są równo...