Czas a rozwój populacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czas a rozwój populacji - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Czas.
Czynniki niezależne od zagęszczenia - czynniki, które prowadzą do powiększenia liczb zmniejszenia liczby osobników, bez względu na to ile tych osobników jest i jakie łączą je stosunki.
Synchroniczne zmiany w liczebności, np. futra rysi w Kanadzie wieloletnie dane o kanadyjskich rysiach z 8 prowincji ujawniły wyraźną synchroniczność fluktuacji. Te obserwacje są zgodne z prognozami wynikającymi z modelu powiązanych przestrzennie populacji.
Efekt Morana.
Reguła Morana mówi, że zmiana liczebności populacji w czasie w różnych geograficznie miejscach jest tym bardziej podobna im te miejsca położone są siebie.
Przyczyny synchronizacji pojawów:
rozprzestrzenianie się;
losowość regionalna = efekt Morana.
Przemieszczanie się między populacjami prowadzi je do synchronii. Regresja wielomianowa II stopnia: Nt = α1Nt-1 + α2Nt-2 + εt.
Wysoka zdolność do rozprzestrzeniania się:
wyłogłówka świerkowa, wschodnia Ameryka Północna;
wyłogłówka świerkowa, zacodnia Ameryka Północna;
wskaźnica modrzewianeczka, Alpy.
Umiarkowana zdolność do rozprzestrzeniania się:
prządka, British Columbia;
bielojad, północno-zachodnie stany USA.
Niska zdolność do rozprzestrzeniania się:
brudnica nieparka, wschodnia Ameryka Północna.
Synchronizacja poprzez nieprzewidywalne zmiany w środowisku:
Xt = f (Xt-1, Xt-2, …) + εt; gdzie εt - efekty stochastyczne; Xt-1 - wpływ czynników zależnych od zagęszczenia.
Implikacje ekologiczne:
zmienność w czasie przypadkowa i silna: zmiany zagęszczenia nieregularne; ekstynkcje częste; tempo wymiany gatunków wysokie.
Zmienność w czasie umiarkowana: zmiany zagęszczenia regularne i nieregularne; ekstynkcje rzadsze, tempo wymiany gatunków niskie.
Zmienność w czasie niska: zmiany zagęszczenia często regularne, ekstynkcje rzadkie, tempo wymiany gatunków bardzo niskie.
Wpływ cech historii życiowych:
charakter występowania organizmów jest zależny od ich historii życiowych;
np. oczekujemy po wszystkożercach, że będą bardziej liczebne niż owadożerne, te zaś będą liczniejsze niż drapieżne;
jednak te cechy będą się zmieniały pod wpływem innych cech, np. charakter migracji;
wahania wielkości areału i zagęszczenia są powiązane z poziomem troficznym i grupą migracyjną.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz