Metapopulacje - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metapopulacje - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Metapopulacje.
Dynamika metapopulacji.
Populacje wielu gatunków zajmują łaty, siedlisko wysokiej jakości i używają otaczającego je środowiska, tylko do przenoszenia się z jednej łaty do drugiej. Gatunki te przebywają w pewnej liczbie populacji, zarówno odizolowanych od siebie nawzajem, jak i w pewien ograniczony sposób wymieniającym między sobą pewną liczbę osobników. Taki zestaw kontaktujących się ze sobą populacji tego samego gatunku nazywamy metapopulacją.
Populacje wielu gatunków zajmują łaty siedlisk o wysokie jakości i używają otaczającego je środowiska tylko do przenoszenia. Z całej mozaiki siedlisk tylko niektóre łaty są odpowiednie, tam się osiedlają (tylko niektóre z części tej mozaiki są odpowiednie dla danego gatunku). Populacje w krajobrazie mozaikowatym nie są całkowicie od siebie odizolowane, lecz słabo powiązane przez migrujące osobniki, np. populacja wilka w Ameryce Północnej, rozmieszczenie baribali, rozmieszczenie wierzby Salix scouterii.
Populacja - grupa osobników tego samego gatunku, która żyje i rozmnażająca się w tym samym siedlisku.
Metapopulacja - grupa kilku populacji połączonych przez okresowe przemieszczanie się osobników między populacjami (imigracje i emigracje).
Demy - populacje, które są częścią metapopulacji.
Dynamiczne metapopulacje - dynamika zajmowania płatów.
Lokalne ekstynkcje - ekstynkcje demów.
Kolonizacja - puste ale odporniejsze siedliska są ponownie zajmowane przez emigrantów.
Model metapopulacji:
W tym modelu osobniki są rozmieszczone z pewnymi regułami w pustych siedliskach. Następny krok to pozwolenie na migrację między siedliskami. Takie modele nazywane są modelami metapopulacji.
Jak długo może istnieć dem bez imigracji? Przykład: Prawdopodobieństwo lokalnej ekstynkcji wynosi 1 do 16: pe = 1/6 = 0,1662.
Prawdopodobieństwo przetrwania pierwszego roku wynosi 5 do 6: P (t = 1) = 1 - 1/6 = 0,8333.prawdopodobieństwo przetrwania kolejnych dwóch lat: P(t = 2) = (1 - 1/6)·(1 - 1/6) = 0,6944.
Prawdopodobieństwo przetrwania n kolejnych lat: P (t = n) = (1 - 1/6)n.
Bez emigracji wszystkie demy zaznają ekstynkcji, i tym szybciej im wyższe jest prawdopodobieństwo ekstynkcji w 1 roku.
Im więcej demów tym mniejsza szansa lokalnej ekstynkcji.
Prawdopodobieństwo jednoczesnej ekstynkcji w 4 płatach: (1/6)4 = 0,00077.
Prawdopodobieństwo przetrwania w 4 płatach: P4 = 1 - (1/6)4.
Prawdopodobieństwo przetrwania w m płatach: Pm = 1 - (pe)m.
Regionalna ekstynkcja jest znacznie mniej prawdopodobna niż lokalna.
Bez imigracji metapopulacje również mogą zaniknąć, ale zajmuje to znaczne więcej czasu. Duża liczba demów obniża ryzyko ekstynkcji regionalnej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz