Makroekologia

note /search

Narodowość a bioproduktywność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Ile gatunków żyje obecnie na Ziemi (Potrafimy określić liczbę gwiazd w naszej galaktyce i liczbę atomów w szklance wody - jednak nie umiemy powiedzieć ile jest gatunków na Ziemi): ssaki i ptaki są najlepiej poznane ze wszystkich grup organizmów. ...

Hipoteza umiarkowanych zakłóceń - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Hipoteza umiarkowanych zakłóceń głosi, że bioróżnorodność jest najwyższa wtedy, gdy zakłócenia nie są zbyt rzadkie ani zbyt częste. Przy silnych zakłóceniach utrzymują się w środowisku tylko gatunki najbardziej odporne. Przy silnych zakłóceniach wzrasta wpływ konkurencyjnych wykluczeń. Czynniki zakł...

Lter - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Utworzenie LTER - 1980 rok (The Long Term Ecological Research): początkowo sieć 26 jednostek (1800 naukowców i studentów) w USA zaangażowanych w badania procesów ekologicznych w szerokiej skali czasowej i przestrzennej; utworzono początkowo 6 a następnie kolejnych 20 jednostek badawczych zaangażowa...

Metabolizm teoria,skalowanie ekologiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1701

Metabolizm teoria, skalowanie ekologiczne. Termin „skalowanie” dotyczy zmian w budowie i czynnościach spowodowanych zmianą warunków wymiarów i stosuje się w szerokim spektrum dziedzin - od matematyki poprzez fizykę, inżynierię aż do badań zjawisk przyrodniczych. Świat ożywiony podlega tym samym pra...

Historia rozwoju nauki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Makroekologia. W dziele Darwina znalazło się wiele odniesień do tego, co zostało później nazwane ekologią. Podejście doboru jest bowiem związane z ekologicznym podejściem konkurencji wewnątrzgatunkowej. Hipoteza superorganizmu. F.E. Clements określił zespół organizmów jako superorganizm, którego ...

Model biogeografii wysp - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162

Model biogeografii wysp. Model Macarthur i Wilsona z 1995 roku - mechanizm zrównoważenia liczby gatunków w zespole (tzw. model biogeografii wysp) - tempo kolonizacji wyspy przez kolejne gatunki jest odwrotnie proporcjonalne do liczby gatunków...

Lokalna liczba gatunków - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Niektóre z teorii próbujących objaśnić obserwowane zależności między szerokością geograficzną i bioróżnorodnością: heterogeniczność (Pianka 1966); stabilność lub przewidywalność środowiska; produktywność; związany z szerokością geograficzną spadek

Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów. Wzorzec I. Redukcja biocenoz. Gatunków jest zawsze „za dużo”, o wiele więcej niż kategorii troficznych realizujących funkcję ekosystemów. Gatunków jest za dużo w stosunku do liczby niezbędnej dla realiz...

Pięć zasad makroekologii wg Browna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Pięć zasad makroekologii wg Browna: Zasada 1 - międzygatunkowe zróżnicowanie nisz a heterogeniczność siedliska: Uznaje, że zmienność w krajobrazie bio - geo - fizycznym stwarza okazję do specjalizacji siedliskowej dla różnych gatunków. Krajobraz, który zawiera tylko jedno siedlisko powinie mieć og...

Teoria metalobiczna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Makroekologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Metabolizm - teoria, skalowanie ekologiczne. Metaboliczna teoria dąży do wyjaśnienia zależności między masą ciała i tempem metabolizmu u organizmów… Dlaczego wielkość ciała: jest podstawową cechą wszystkich organizmów; skorelowana z wieloma c...