Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów - omówienie - strona 1 Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów - omówienie - strona 2 Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów.
Wzorzec I. Redukcja biocenoz.
Gatunków jest zawsze „za dużo”, o wiele więcej niż kategorii troficznych realizujących funkcję ekosystemów. Gatunków jest za dużo w stosunku do liczby niezbędnej dla realizowania funkcji troficznych: konsumpcji i dekompozycji.
Wzorzec II. Wielkość populacji gatunków wchodzących w skład zespołów ma charakterystyczny rozkład: mało dużych, dużo małych.
Rozkłady liczebności są silnie skośne; w populacjach najmniej jest gatunków o populacjach bardzo liczebnych, ale do nich właśnie należy większość osobników tworzących zespoły.
Wzorzec III. Wielkości ciała gatunków wchodzących w skład zespołów mają charakterystyczny rozkład: mało dużych, dużo małych.
Gatunków o małych rozmiarach ciała jest więcej.
Mniejsze gatunki są liczebniejsze.
Wzorzec IV. Gatunki wchodzące w skład zespołów w sposób charakterystyczny różniących się od siebie (wg zasad ograniczonego podobieństwa).
Gatunki podobne oddzielają regularne przedziały wielkości ciała. Gatunki o podobnych wymaganiach środowiskowych różnią się wielkością ciała w charakterystyczny sposób każdy kolejny jest od poprzedniego większy 1,2 - 1,3 raza pod względem wymiarów liniowych, czyli mniej więcej dwukrotnie, jeśli chodzi o masę ciała. Zasada ograniczonego podobieństwa - znaczenie konkurencji w kształtowaniu się zespołów. Zasada ta oznacza zróżnicowanie wykorzystywania zasobów, co osłabia konkurencję międzygatunkową. Podobieństwo gatunków w zespole należy jednak rozpatrywać pod względem wielu cech jednocześnie, a więc natężenie konkurencji należy rozumieć jako nakładanie się nisz ekologicznych.
Wzorzec V. Z danej puli gatunków w podobnych warunkach mogą tworzyć się różne zespoły, ale ich skład nie jest przypadkowy.
Gdyby biocenozy były czysto losowymi zbiorami gatunków, które tylko mogą wyżyć w danym miejscu, ich różnorodność byłaby większa.
Dobieraniem się gatunków w zespoły muszą rządzić jakieś prawidłowości. Wydaje się, że być może wystarczą tu mechanizmy interakcji między gatunkami, przede wszystkim konkurencji.
Wzorzec VI. Konwergencja zespołów.
Konwergencję gatunków tłumaczy się jako wynik równoległej ewolucji różnych taksonów, pod wpływem takich samych sił selekcyjnych, a więc w jednakowych warunkach środowiska abiotycznego i biotycznego. Skoro tak, to zjawisko konwergencji może się przejawiać również w strukturze wielogatunkowych zespołów.
Jednak, jak dotąd nie ma na to dowodów. Wydaje się raczej, że w kształtowaniu zespołów wielkie znaczenie odgrywa historia wydarzeń, czyli przypadek.
Hipoteza „limited membership”:

(…)

…, że w kształtowaniu zespołów wielkie znaczenie odgrywa historia wydarzeń, czyli przypadek.
Hipoteza „limited membership”:
środowisko fizyczne;
ograniczone rozprzestrzenianie;
interakcje międzygatunkowe.
Konsekwencje mechanizmu doboru naturalnego:
stały wzrost zróżnicowania gatunkowego, czyli coraz drobniejszy podział strategii zdobywania i przetwarzania zasobów. Od momentu powstania płci wydajność doboru naturalnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz