Lter - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lter - omówienie - strona 1 Lter - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Utworzenie LTER - 1980 rok (The Long Term Ecological Research):
początkowo sieć 26 jednostek (1800 naukowców i studentów) w USA zaangażowanych w badania procesów ekologicznych w szerokiej skali czasowej i przestrzennej; utworzono początkowo 6 a następnie kolejnych 20 jednostek badawczych zaangażowanych w LTER.
LTER Network Office koordynuje plany badawcze, doniesienia i publikacje.
LTER - podstawowe zagadnienia:
produktywność pierwotna;
badania populacyjne;
obieg materii organicznej;
obieg związków nieorganicznej;
charakterystyka zaburzeń.
Jednostki:
California Current System - badanie populacji ryb i innych organizmów morskich na tle czynników atmosferycznych i cykli hydrologicznych; celem badań długoterminowych jest stworzenie modelu, który pozwoli na zrozumienie wpływu na pelagiczne ekosystemy California Current.
HJ Andrews Experimental Forest - jest żywym laboratorium. Program jest ukierunkowany na badania dynamiki klimatu, jakości wód i sukcesji roślinności.
Arctic Long Term Ecological Research (ARCLTER) - mieści się na północnym skłonie Alaski, na terenie stacji terenowej Toolik. Głównym długoterminowym projektem ARC jest badanie i modelowanie ekologii otaczającej to miejsce tundry, jak też strumieni i jezior.
Baltimore Ecological Study (BES) - prowadzi badania w Baltimore jako systemie ekologicznym. Jako część sieci LTER dąży do zrozumienia jak ekosystem tego miasta zmienia się w czasie. Do tego typu badań należy też śledzenie zmian w populacji szarych wiewiórek.
Cedar Creek Ecosystem Science Reserve - koncentruje się na poznaniu wszystkich powiązań między prerią i lasem.
Florida Costal Ecosystem - poznanie procesów przebiegających wzdłuż dwóch wielkich zlewni rzecznych Smark River Slough i Taylor Slough.
Georgia Costal Ecosystem - badanie krajobrazów zróżnicowanych systemów wodnych, objęto m. in. cieśniny, wyspy, bagna.
Harvard Forest - badania związane z wpływem zakłóceń, zarówno naturalnych jak i wywołanych przez człowieka, np. globalne ocieplenie, zanieczyszczenie atmosfery.
Konza Prairie Biological Stadion - badanie wpływu pożarów, spasania i klimatu w cyklu wieloletnim.
Palmer, Antarctica - badania zmian pokrywy lodowej, dynamiki koncentracji C i O, sezonowe zmiany produkcji pierwotnej, zagęszczenia i rozmieszczenia zooplanktonu, biologii i ekologii pingwinów.
Notrth Temperate Lasek Long Term Ecological Research - porównanie pomiędzy systemem jezior dla oceny skomplikowanych zmian w skali regionalnej jak też konieczność rozwijania badań interdyscyplinarnych, których celem byłoby zrozumienie wzajemnych zależności między procesami ekologicznymi i socjalnymi. Poligon badań LTER utworzono tu już w 1981 roku.

(…)

… roku ILTER rozpoczęło łączenie sieci narodowych w sieci regionalne, powstało 5 sieci m. in. Azjatycka. W 2000 roku ukazał się zestaw i opis siedlisk objętych badaniem.
Badania długoterminowe w Polsce m. in.:
jeziora Mazurskie;
Puszcza Białowieska;
Zalew Zegrzyński;
Tatry;
Las Kampinoski.
W 2008 roku utworzono LTEREurope.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz