Biotechnologia

note /search

Typy siedliskowe lasów(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem były typy siedliskowe lasów. Cała notatka składa się z 2 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: biotop, ekos...

Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3661

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem było siedlisko ekologii dynamicznej. Cała notatka składa się z 3 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zaso...

Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5005

Tematem tego wykładu była charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze. Notatka liczy sobie 5 stron, które są zapisane w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: pojęcie gleby, gdzie i przy udziale jakich czynników tworzy się gleba, funkcje gleby, budowa gleby, co się d...

Morfologia gleb - skały osadowe (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4053

Tematem tego wykładu była morfologia gleb - skały osadowe. Notatka liczy sobie 3 strony, które są zapisane w formacie doc. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: skały osadowe okruchowe luźne, minerały pierwotne, wietrzenie skał i minerałów, rodzaje wietrzenia, minerały ilaste, odkr...

Procesy tworzenia się gleb (Wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 4592

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 5 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: wymywanie, przemywanie, poziom wzbogacania, proces brunatnienia,...

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6160

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 4 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: cechy i właściwości gleb brane pod uwagę przy tworzeniu systemat...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1099

Medycyna Wieku Rozwojowego, 2001, V, Suplement I do nr 1 Tomasz Twardowski, Anna Michalska KONTROWERSJE – KLONOWANIE Streszczenie. Klonowanie cz³owieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemo¿liwe – nie potrafimy reprodukowaæ poprzez klonowanie ludzkich cech ...

Proces akumulacji biologicznej(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • Biotechnologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3759

Tematem tego wykładu był proces akumulacji biologicznej. Notatka liczy sobie 1 stronę, która jest zapisana w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: podział gleb ze względu na miąższość poziomu organicznego, tempo rozkładu szczątków organicznych, poziom organiczny, typ...

Bakterie lab-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1631

BAKTERIE LAB: -mają status GRAS bakterie bezpieczne i niechorobotwórcze dla ludzi -należą do nich Lactococcus, Lactobasillus, Streptococcus i Bifidobacterium spp. -wiele z nich stosowanych jako PROBIOTYKI, wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka Probiotyki:Żywe drobnoustroje stanowiące uz...

Biotechnologia - Drobnoustroje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biotechnologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6608

BIOTECHNOLOGIA jest dyscypliną nauk technicznych ( inżynieria procesowa, technologia chemiczna) wykorzystującą procesy biologiczne na skalę przemysłową. Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub mo...