Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego - strona 2

note /search

Bałtyk – flora i fauna

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

Bałtyk – flora i fauna Flora: rośliny naczyniowe: włosienicznik Baudota wywłócznik kłosowy zostera morska (trawa morska) rdestnica  przeszyta rdestnica grzebieniasta rdestnica nitkowata rupia morska zamętnica błotna jezierza morska zi...

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1743

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa Dziura ozonowa  jest to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach  atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10  do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej  k...

Saprobowość i systemy saprobów

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3318

Saprobowość i systemy saprobów Saproby -  organizmy, które bytują w wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia.  System saprobów-  Metoda, w której przyjęto różną tolerancję organizmów wodnych na zanieczyszczenia i w związku z tym  każdy ma jakąś wartość wskaźnikową.  System saprobów wg Kolkwitza i...

Ssaki morskie i introdukcja gatunków

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

Ssaki morskie – przyczyny zmniejszania się ich populacji, gatunki zagrożone  chronione konwencja CITES: mors,foki(wszystkie rodz),niedzwiedz polarny, morswiny,delfin,kaszaloty Zagrozenia: -nadmierny ruch morski- przyłowy i przelowienia (nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji lowisk  sprowadzaj...

Węglowodory chlorowane i ich pochodne

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3045

Węglowodory chlorowane i ich pochodne Węglowodory chlorowane i ich pochodne -są to związki organiczne zbudowane z atomów węgla i  wodoru, wszystkie składają się z podstawowego szkieletu węglowego i przyłączonych do niego  atomów wodoru. Najczęściej są to krystaliczne proszki lub oleiste ciecze, s...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Skutki lokalizacji farm wiatrowych w rejonach morskich 1.E    lektrownie wiatrowe- bezpośrednie oddziaływanie na biocenozy morskie na poszczególnych etapach      inwestycji:   Etap inwestycji (wpływ krótkotrwały):  Lokalne zniszczenie i przerwanie ciągłości 

Wpływ wycieków ropy naftowej

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

Wpływ wycieków ropy naftowej z platform wiertniczych na ekosystemy morskie, na przykładzie  wycieku ropy w 2010 roku z platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej -Nagromadzona pod wodą ropa może doprowadzić do wyczerpania za...

Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ekosystemów polarnych

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów polarnych W  Antakryce  od lat 80-tych XX wieku pojawia się ozonowa anomalia stratosferyczna. Co więcej,  wzrost   emisji   gazów   cieplarnianych   także   powoduje   zaburzenia  ...

Zasoby kryla w Oceanie Południowym

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

Zasoby kryla w Oceanie Południowym Skorupiaki. Ponad 80 gatunków. Największe znaczenie gospodarcze: Euphasia superba Euphasia crystallorophias. Konsumenci 1 rzędu. Odżywiają się fitoplanktonem. Jest na nim oparty cały  ekosystem Antarktyki. Odżywiają się nim ryby, pingwiny, foki, fiszbinowce i in...

Zanieczyszczenia metalami śladowymi środowiska wodnego

  • Politechnika Gdańska
  • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1421

Zanieczyszczenie metalami śladowymi środowiska wodnego Radioaktywne skażenie środowiska morskiego Związane z zatapianiem celowym lub przypadkowym okrętów napędzanych energią jądrową. W XX w.  kraje tj. USA, Wielka Brytania, Rosja (ZSRR),...