Politechnika Warszawska - strona 514

Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

1. Prawa zachowania i całki ruchu. 1.1 Stopnie swobody - liczba stopni swobody układu mechanicznego z uwzględnieniem więzów. Stopień swobody - w fizyce minimalna liczba niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego. W praktyce stopień swobody określa liczbę zmien...

Kierunki rozwoju fizyki - synteza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

1.1 Liczba st. swobody - liczba niezależnych współrzędnych konieczna do opisu układu, oznaczamy ją literą f . Liczbę stopni swobody ograniczyć mogą tzw. więzy Liczba stopni swobody : Płaszczyzna S=2N-K; Przestrzeń S=3N-K 1.2 R. Więzów więzy mogą być zadane w postaci równości lub nierówności: Dwus...

Ocena oświetlenia - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

OCENA O S WIETLENIA Norm a ujmuj a c a wymagania dotycz a ce o s wietlenia miejsc pracy we wn e trzach jest norma: a PN-EN 12464-1 b PN-EN 15193 c PN-EN 12100-2 Norm a ujmuj a c a wymagania dotycz a ce charakterystyki energetycznej o s wietlenia we wn e trzach jest norma: a PN-EN 12464-1 b PN-EN ...

Ocena wentylacji i chłocenia - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

OCENA WENTYLACJI I CHŁODZENIA Wentylacj e grawitacyjn a mo na stosowa c w budynkach mieszkalnych o wysoko s ci a do 6 kondygnacji naziemnych wł a cznie b do 9 kondygnacji naziemnych wł a cznie c do 11 kondygnacji naziemnych wł a cznie W nowo wznoszonych budynkach wentylowanych w sposób grawitacyj...

Podłogi na gruncie i stropie - wytyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Podłogi na gruncie  oraz na stropie Zeszyt   3.2. WYTYCZNE  PROJEKTOWE  I  WYKONAWCZE Przegrody wewnętrzne Podstawy prawne, normy i literatura 1.  „Warunki techniczne” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki...

Certyfikacja energetyczna domów jednorodzinnych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

  1.  Wprowadzenie    CERTO  to  program  komputerowy  do  wykonywania  certyfikacji  energetycznej:  domów  jednorodzinnych,  budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lokali pełniących różne funkcje usługowe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) z dnia 6 listopada 2...

Poradnik z zakresu podstaw fizyki budowli

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Podstawy fizyki budowli Spis treści rozdziału 3 3.0 Podstawy fizyki budowli Uwagi wstępne 3.1   Zakres informacji 3.1.1   Wielkości, oznaczenia i jednostki z zakresu fizyki budowli 3.1.2   Ochrona cieplna 3.2   Podstawy fizyczne 3.2.1   Izolacyjność cieplna 3.2.2   Wymagania formalne dotyczące iz...

Poradnik budowy domu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Co powinieneś wiedzieć na temat Twojej działki przed sporządzeniem umowy jej kupna? Zastanawiasz się nad zakupieniem działki albo właśnie się na to zdecydowałeś i jesteś w kontakcie ze sprzedawcą, przeczytaj kilka praktycznych porad, o których warto pamiętać. Musisz wiedzieć, czy sprzedający jest w...

Prezentacja zużycie energii w budynku

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Analiza zużycia energi  w budynkach  Analiza zużycia energi  w budynkach Analiza zużycia energi  w budynkac Analiza zużycia energi  w budynka Analiza zużycia energi  w budynk Analiza zużycia energi  w budyn Analiza zużycia energi  w budy Analiza zużycia energi  w bud w cyklu rocznym, w cyklu roczny...

Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

Budowlany Proces Inwestycyjny  - Ciąg skoordynowanych czynności o charakterze technicznym, prawnym, technologicznym,  organizacyjnym, finansowym itp. prowadzących do realizacji i eksploatacji planowanej  inwestycji budowlanej w okreslonym czasie i ograniczonych zasobach finansowych Kierowanie proce...