Certyfikacja energetyczna domów jednorodzinnych

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Certyfikacja energetyczna domów jednorodzinnych  - strona 1 Certyfikacja energetyczna domów jednorodzinnych  - strona 2 Certyfikacja energetyczna domów jednorodzinnych  - strona 3

Fragment notatki:


  1.  Wprowadzenie    CERTO  to  program  komputerowy  do  wykonywania  certyfikacji  energetycznej:  domów  jednorodzinnych,  budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lokali pełniących różne funkcje usługowe zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  i  lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  energetycznej.  Lokale  niechłodzone  liczone  są  zgodnie  z  metodą  ogólną  określoną  w  załączniku  nr  5  do  RMI.  Lokale  chłodzone  liczone  są  natomiast  zgodnie  z  metodą  opartą  na  załączniku  nr  6  do  RMI.  Dla  każdego  lokalu  CERTO  automatycznie  wybiera  odpowiednią  metodę  obliczeniową  na  podstawie  obecności  przynajmniej  jednego pomieszczenia z przynajmniej jednym źródłem chłodu. Podstawowe różnice między w/w metodami  podsumowuje poniższa tabela.  Aspekt obliczeniowy \  Metoda  Lokale bez chłodzenia Źródła chłodu i przerwy w  chłodzeniu  Przerwy w ogrzewaniu  pominięte Zyski od słońca  metoda uproszczona tylko z przestrzeni  ogrzewanej Zyski wewnętrzne  tylko z przestrzeni  ogrzewanej Urządzenia pomocnicze  z pominięciem urządzeń na  chłodzenie   CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1. Podstawowe  wymagania  systemowe: operacyjnym  Microsoft  Windows  XP  SP2,  Microsoft  Windows  Vista,  Microsoft  Windows  Server  2003  lub  Microsoft  Windows  Server  2008  oraz  przeglądarką  internetową  Microsoft  Internet  Explorer  (5.01  lub  nowszą)  lub  Mozilla  Firefox.  Pozostałe  komponenty  systemowe  niezbędne  do  korzystania  z  programu,  tj.:  Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są  w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instala   CERTO  to  program  komputerowy  do  wykonywania  certyfikacji  energetycznej:  domów  jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lokali pełniących różne funkcje usługowe zgodnie z dzeniem Ministra Infrastruktury (RMI) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki  energetycznej  budynku  i  lokalu  mieszkalnego  lub  części  budynku  stanowiącej  samodzielną użytkową  oraz  sposobu  sporządzania  i  wzorów  świadectw  ich  charakterystyki  Lokale  niechłodzone  liczone  są  zgodnie  z  metodą  ogólną  określoną  w  załączniku  nr  5  do  RMI.  Lokale

(…)

… umożliwiono obliczanie wpływu nieciągłości nieszczelności izolacji termicznej na współczynnik przenikania ciepła przegrody. Wybierając poziom
nieszczelności, program oblicza poprawkę wynikającą z nieszczelności izolacji. Zadeklarowane zostały
zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2004.
Stropodach odwrócony – obliczenie współczynnika przenikania ciepła dla stropodachu odwróconego
wymaga wprowadzenia dodatkowych…
… rodzaju
przegrody:

rodzaj (przegrody)
o należy wybrać rodzaj z listy
o rodzaj powinien być określony przed uruchomieniem Kalkulatora U – w przeciwnym wypadku
program nie ustali normowych oporów Rsi i Rse przegrody
nazwa (przegrody)
o nazwa musi być unikalna w obrębie pomieszczenia
o należy wpisać nazwę „z ręki” lub wygenerować ją za pomocą przycisku „Generuj”
współczynnik (przenikania ciepła…
… ją za pomocą przycisku „Generuj”
współczynnik (przenikania ciepła) U (otworu) [W/(m2*K)]
o należy wpisać współczynnik U „z ręki” lub wybrać go z następującej podpowiedzi:

współczynnik (przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie) g (otworu)
o należy wpisać współczynnik g „z ręki” lub wybrać go z następującej podpowiedzi:

współczynnik (korekcyjny ze względu na urządzenia…
… jego typ (pole
opcjonalne, do użytku własnego) oraz długość [m] i ewentualnie udział (patrz. tryb „PN-EN ISO 14683”). W
tym trybie mamy także możliwość usuwania własnych mostków przy użyciu przycisku „Usuń”.
W trybie „z ręki” wybieramy grupę mostków, wpisujemy nazwę mostka, podajemy jego typ (pole opcjonalne,
do użytku własnego), liniowy współczynnik przenikania ciepła [W/(m*K)] oraz długość [m] i ewentualnie
udział (patrz. tryb „PN-EN ISO 14683”). W tym trybie mamy także możliwość dodawania własnych mostków
przy użyciu przycisku „Dodaj”.
11. Kalkulator U
Kalkulator U pozwala na obliczenie współczynnika przenikania ciepła dowolnej przegrody nieprzezroczystej.
Lista u góry okna kalkulatora prezentuje wszystkie warstwy przegrody od najbardziej wewnętrznej do
najbardziej zewnętrznej. Na prawo od listy…
dachowa z izolacją z wełny mineralnej o gr. 15 cm i poszyciem
wewnętrznym z płyt gipsowo-kartonowych gr. 25 mm; spadek połaci 100% (45°); krokwie sosnowe (6 x 18
cm) w rozstawie osiowym 0,9 m [Kurtz K. i Gawin D., Ochrona cieplna budynków w polskich przepisach
normalizacyjnych i prawnych, PWSBiA 2007].
Wprowadzanie warstw przegrody zaczynamy od warstwy materiałowej z płyt gipsowo-kartonowych (grupa…
… przykładzie będzie to 0,06/0,90 =
0,067 dla krokwi oraz 0,84/0,90 = 0,933 dla wełny mineralnej.
W ostatnim kroku dodajemy dobrze wentylowaną warstwę powietrza o grubości 0,03 m. Należy zwrócić
uwagę na fakt, że w przypadku izolacji międzykrokwiowej, nie pokrywającej pełnej wysokości krokwi
(materiał termoizolacyjny + szczelina powietrzna), obliczenia prowadzi się jak dla powierzchni płaskiej,
zakładając…
…. Do każdej przegrody niegruntownej można dodać
dowolną liczbę mostków liniowych (prawa górna lista), a do każdej przegrody otworowej – dowolną liczbę
górna
otworów (lewa dolna lista). Dodając otwór do przegrody otworowej nie będącej ścianą wewnętrzną program
sam dodaje do tego otworu 3 typowe mostki liniowe (prawa dolna lista), tj. nadproże, węgarek i
podokiennik. Mostki te należy uzupełnić o brakujące dane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz