Politechnika Warszawska - strona 515

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jednorodzinnego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2...

Promocja i reklama - Reklama nakłaniająca

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

  1 PROMOCJA i REKLAMA    W znaczeniu terminologicznym promocja rozumiana jest jako informacja związana z pozytywnymi  skojarzeniami (np. dobry sportowiec – dobre obuwie sportowe).   „Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży bądź innych form korzystania   z towarów lub usług, po...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Marcin Furtak Przeglądy techniczne  budynków i urządzeń • Okresowe przeglądy techniczne budynków • Okresowe przeglądy urządzeń • Określanie stopnia zuŜycia obiektu budowlanego • Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych przeglądów • Forma i zakres protokołów kontroli Obiekt budowlany budynek  wraz ...

Przygotowanie danych do charakterystyki energetycznej budynku

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Formularze opracowane przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska do programu CERTO                                                                                              Przygotowanie danych do świadectwa i charakterystyki  energetycznej budynku  Ze względu na dużą ilość danych konieczn...

Przykład audytu energetycznego budynku

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

audyt energetyczny budynku              Zamawiający:                    Temat:   Audyt energetyczny budynku                                     Opracował:    InŜ. Jacek Majka. . . . . . . . . . . . . . . .     Mgr inŜ. Olga Kaczmarek. . . . . . . . . . . . . . . .   marzec, 2010 r.  audyt energet...

Audyt remontowy budynku - przykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1939

audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.   w Krakowie                               Zamawiający:                   Temat:   Audyt remontowy     budynku mieszkalnego wielorodzinnego                             marzec, 2010 r.  audyt remontowy budynku mieszkalnego wielorodzinne...

Ocena ochrony cieplnej - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

OCENA OCHRONY CIEPLNEJ W jakich jednostkach oblicza si e opór R? a (m 2 *K) / W b kWh/m 2 c kW/m 2 Jaka jest zale no sc pomi e dzy współczynnikiem przewodzenia ciepła , grubo s ci a warstwy materiału d i oporem R a R=d* b R=d/ c d=R/współczynnikiem Maksymalne warto s ci współczynników przenikania...

Warunki techniczne budynków - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

  ROZPORZ Ą DZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY1)   z dnia 17 grudnia 2008 r.   w sprawie zmiany rozporz ą dzenia zmieniaj ą cego rozporz ą dzenie w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć  budynki i ich usytuowanie    Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ...

Weryfikacja audytu energetycznego - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

  1               Projekt stycze  2008 r.     ROZPORZ DZENIE   MINISTRA INFRASTRUKTURY1)     z dnia  2008 r.    w sprawie weryfikacji audytu energetycznego       Na  podstawie  art.  8  pkt  2  ustawy  z  dnia  18  grudnia  1998  r.  o  wspieraniu  przedsi wzi   termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 1...

Formy projektu budowalengo - rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

                      ROZPORZ Ą DZENIE   MINISTRA  INFRASTRUKTURY1)   z dnia 6 listopada 2008 r.  zmieniaj ą ce rozporz ą dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego2)     Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz. U. z 2006 r....