Politechnika Warszawska - strona 513

Wyznaczanie momentów bezwładności brył i figur

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1575

WYZACZANIE MOMENTÓW BEZWŁADNOŚCI I ŚRODKA CIĘŻKOŚCI BRYŁ I FIGUR PŁASKICH MOMENTEM BEZWŁADNOŚCI (masowym) ciała materialnego względem dowolnie obranej osi nazywamy granicę , do której dąży suma iloczynów mas elementów, na które podzieliliśmy ciało, przez kwadraty odległości tych elementów od wsp...

Rozkład naprężeń w płytce z karbem

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

1 Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu naprężeń w płytce z karbem z wycięciem w postaci półkola, oraz zbadanie wpływu karbu na ten rozkład. W tym celu obliczamy obciążenia normalne, czyli teoretyczną liniową wartość obciążeń w przekroju z karbem (w miejscu gdzie jest on n...

Mechanika Techniczna semestr III - zadania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Samborski
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2499

Mechanika Techniczna Studia Dzienne Semestr III Zadania do ćwiczeń w roku akadem. 2003/04 Ćwiczenie 1 (wykład: 1 i 2) Zadanie 1 Wyznaczyć równanie toru punktu, jeśli: x=hcos2ωt , y=hcosωt . h [m], ω [1/s]- stałe, t [s]-czas. Zadanie 2 Z danych równań ruchu punktu wyprowadzić równanie toru i nary...

Łamanie zasady względności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

Łamanie zasady względności? Obcięcie Greisena, Zacepina, Kuźmina, przyspieszanie ekspansji Wszechświata, zależność stałej struktury subtelnej od czasu, problemy z masą neutrin 5.1 Obcięcie Greisena-Zacepina-Kuźmina. W układzie Ziemi obserwujemy protony o energii 10 20 eV i fotony o energii 10 -3 ...

Akcelerator liniowy i kołowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

4.1 Akcelerator liniowy i kołowy - zasada działania. Akcelerator urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła

Czasoprzestrzeń - Układ inercjalny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

1.Czasoprzestrzeń przestrzeń czterowymiarowa, w której oprócz trzech składowych przestrzennych występuje składowa czasowa. Układ inercjalny - definicja. układ odniesienia, w którym ruch cząstki swobodnej na którą nie działają żadne siły,...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

Mechanika kwan towa 6.1 Efekty kwantowe - niedostatki fizyki klasycznej (równań Maxwella). Efekty kwantowe efekty specyficznie związane z mechaniką kwantową , zjawiska zach...

Kierunki rozwoju fizyki - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeśli teraz przesuniemy nagle ciało 1 do góry, to siła, z jaką ciało 1 działa na ciało 2, nie zmieni się od razu. Pole, jakie wytwarza ciało 1, potrzebuje czasu, by dotrzeć do ciała 2, a maksymalna prędkość, z jaką pole może się rozchodzić, to

Kierunki rozwoju fizyki - zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

Warszawa 4.06.2010 Studenci In ż ynierii L ą dowej Sem. II. "Kierunki Rozwoju Fizyki" 1. Prawa zachowania i ca ł ki ruchu. 1.1 Stopnie swobody - liczba stopni swobody uk ł adu mechanicznego z uwzgl ę dnieniem wi ę zów. 1.2 Rodzaje wi ę zów. 1.3 Liczba ca ł ek ruchu uk ł adu o f stopniac...

Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

1.1 Liczba stopni swobody : Płaszczyzna S=2N-K ; Przestrzeń S=3N-K N - liczna punktów charakterystycznych, K - liczba więzów. S1+S2-W (liczba stopni swobody 2 ciał połączonych W więzami) 1.2 Więzy - w mechanice, każdy rodzaj ograniczenia ruchu nałożonego na poruszające się ciało. Najczęściej dzi...