Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody  - strona 1 Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody  - strona 2 Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody  - strona 3

Fragment notatki:

1. Prawa zachowania i całki ruchu. 1.1 Stopnie swobody - liczba stopni swobody układu mechanicznego z uwzględnieniem więzów. Stopień swobody - w fizyce minimalna liczba niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego.
W praktyce stopień swobody określa liczbę zmiennych układu, które można zmieniać, bez automatycznego powodowania zmian pozostałych zmiennych.
1.2 Rodzaje więzów. Jeżeli równania więzów nie zawierają jawnej zależności czasowej noszą nazwę skleronomicznych, w przeciwnym wypadku reonomicznych. Więzy narzucone na współrzędne noszą nazwę więzów holonomicznych. Czasem spotykamy się z więzami narzuconymi na prędkości - są one nieholonomiczne. więzy skleronomiczne więzy reonomiczne 1.3 Liczba całek ruchu układu o f stopniach swobody.
1.4 Własności całek ruchu związanych z czasem i przestrzenią.
Własności całek ruchu związanych z czasem i przestrzenią: izotropowość (brak różnic właściwości fizycznych niezależnie od tego w jakim kierunku są one mierzone) i jednorodność (wykazywanie jednakowych właściwości w każdym punkcie objętości danej substancji). Całki ruchu bezpośrednio związane z tymi własnościami mają szczególną cechę, są addytywne tzn. ich wartość dla układu, który można podzielić na dwa nie oddziałujące podukłady jest sumą ich odpowiednich wartości dla tych podukładów. 1.5 Zasady zachowania w fizyce: podać określenie i przykłady. Wielkości zachowywane: Energia, Pęd, Moment pędu, Ładunek elektryczny, Parzystość, Izospin Każdej jednoparametrowej rodzinie symetrii teorii fizycznej tworzącej grupę, która nie zmienia lagranżjanu odpowiada zasada zachowania. 2. Zasada najmniejszego działania 2.1 Funkcja Lagrange'a L i funkcjonał S.
Dla każdego układu mechanicznego można znaleźć funkcję współrzędnych i prędkości uogólnionych oraz czasu = -funkcja L nosi nazwę funkcji Lagrange`a natomiast działanie nazywamy funkcjonałem S .
3. Symetrie w fizyce - ich rodzaje. Podaj kilka przykładów. 3.1 Symetrie czasoprzestrzenne: podaj definicję i przykłady. Symetria to przekształcenie podstawowych wielkości fizycznych, będących rozwiązaniami równań teorii - w inne rozwiązania równań (tej) teorii. Rodzaje symetrii występujące w fizyce : -Przesunięcia w przestrzeni. -Przesunięcia w czasie. -Obroty w przestrzeni. -Transformacja Lorentza - prawa fizyki, w każdym układzie inercjalnym są takie same, transformacja współrzędnych czasoprzestrzennych jednego układu inercjalnego w drugi nie zmienia praw fizyki tzn. tych, które są poprawne - nie przybliżone.

(…)

…. W U' układ ma energię E' i pęd p' ,
a masa nie ulega zmianie!
W związku z tym trzeba zrezygnować z trzeciej zasady dynamiki Newtona, ale zostanie nam jeszcze zasada zachowania pędu. Zastąpienie trzeciej zasady dynamiki Newtona, zasadą zachowania pędu, z której przecież wynika (III zasada) ma tę zaletę, że możemy łatwo tę zasadę przenieść na grunt teorii względności. Musimy wtedy jedynie zastąpić pęd klasyczny pędem relatywistycznym. Trzecią zasadę dynamiki Newtona zastąpimy więc w ramach szczególnej teorii względności zasadą zachowania pędu (relatywistycznego). Wszystkie obserwacje potwierdzają zasadę zachowania pędu (relatywistycznego), jeśli uwzględni się wszystkie ciała wchodzące w skład układu (czasami część pędu unosi samo pole i ten fakt też trzeba uwzględnić). 6.2 Związek między energią i pędem…
… mogła dotrzeć do drugiego). 6. Dynamika relatywistyczna
6.1 Zasada zachowania energii i pędu w Szczególnej Teorii Względności (STW). Szczególna teoria względności zmienia nasze spojrzenie na podstawowe pojęcia mechaniki, takie jak czas, przestrzeń, pęd, energia...
Pęd relatywistyczny
(1) Nowa definicja pędu pozwala utrzymać zasadę zachowania pędu w przypadku relatywistycznym:
Dla tak zdefiniowanego…
… (fotonów). Światło jest z kwantowego punktu widzenia dużym strumieniem fotonów. Bardzo czułe instrumenty optyczne w astronomii potrafią rejestrować pojedyncze fotony.
Energia fotonów rośnie ze wzrostem częstości promieniowania. Zgodnie z teorią energia fotonu równa jest: E=h*v, gdzie v - częstość promieniowania, h - stała Plancka.
W zależności od energii fotonów przenoszone przez nie promieniowanie…
… elektron z metalu, ale w tym procesie musi być pochłonięty w całości;
Oznaczenia: m - masa fotonu; h - stała Plancka; n - częstotliwość; C - prędkość światła. Energia kwantu - wzór Plancka. Energia kwantu : Wzór Plancka mówi, jaką energię zaabsorbowało dane ciało :  ,   Oznaczenia: n - częstotliwość; E - energia; h - stała Plancka; n - ilość kwantów zaabsorbowanych przez ciało. Pęd fotonów. Pęd…
… ma inną nazwę. I tak mówi się (poczynając od najwyższej energii fotonu) o promieniowaniu gamma, rentgenowskim (promieniowaniu X), ultrafiolecie, świetle widzialnym, promieniowaniu podczerwonym (podczerwieni), mikrofalach, falach radiowych (promieniowaniu radiowym). Jednak z fizycznego punktu widzenia wszystkie te rodzaje promieniowania mają jednakową naturę.
W próżni fotony poruszają się z prędkością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz