Politechnika Warszawska - strona 260

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady14

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 36 Wykład 10 10.12.2010 1. Wyprowadzenie równania van der Waalsa. Uwaga! Założenia będą się pojawiać w trakcie narracji. Będą zapisywane kursywą. Rozważmy wartość funkcji Q(T=∞). a) U p...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady13

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 41 Wykład 11 17.12.2010 1. Równania stanu w teorii siatkowej. Wyrażenie na konfiguracyjną funkcję podziału [ ] Q = ∑ g ( Ei ) ∏ v Ni i ( Ei ) exp(− Ei / kT ) f i prowadzi do r...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady15

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 252

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 43 Wykład 12 7.01.2011 1. Parametry strukturalne sieci i cząsteczek. Teoria siatkowa posługuje się Rys. 1. Cząsteczka 3-segmentowa na płaskiej charakterystycznymi dla siebie parametrami. Są sieci o liczbie koordynacyjnej z = 4, r = 3,...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady16

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 49 Wykład 13 14.01.2011 1. Roztwór regularny i roztwory rzeczywiste. Naturalnym kolejnym etapem jest roztwór regularny, w którym odchylenia od doskonałości mają charakter entalpowy i wynikają z niezerowych energii wymiany. Uwzględnienie z...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady17

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 8 Wykład 3 22.10.2010 1. Jakie jest prawdopodobieństwo zaistnienia stanu nierównowagowego, tj. nie charakteryzującego się maksymalnym prawdopodobieństwem? W sensie matematycznym jest to pytanie o "

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady18

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 12 Wykład 4 29.10.2010 1. Trudności w bezpośrednim zastosowaniu zespołu mikrokanonicznego - niemożność obliczenia liczby stanów przy stałej energii sprawia, że zespół mikrokanoniczny nie jest używany do liczenia funkcji termodynamicznych. ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady19

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 266

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 15 Wykład 5 5.11.2010  ∂S  µi {0. Na początku udowodniliśmy, ze    ∂n  = − T }  i U ,V 2. Entropia informacji dla zespołu mikrokanonicznego n S = − k ∑ pi ln pi = − k ∑ i =1 1 1 ln = k ln Ω Ω Ω W zespole mikrokanoniczym ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady20

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 20 Wykład 6 (skrócony) 12.11.2010 1. Kontynuujemy całkowanie przy obliczaniu cząsteczkowej funkcji podziału dla jednoatomowego gazu doskonałego. 3  ∞ −an 2   2πm k T 3 / 2 z =...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady21

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 336

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 22 Wykład 7 19.11.2010 1. Wątpliwość (wyrażona przez znak zapytania) wynika stąd, że energia swobodna wyliczona ze wzoru ? VN Z = 3N Λ nie jest funkcją ekstensywną. Rzeczywiście funkcja F = -kTlnZ = -kTNlnV + 3kTNlnΛ (?) nie jest ekst...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady22

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 27 Wykład 8 26.11.2010 1. Klasyczne (pseudoklasyczne) ujęcie termodynamiki statystycznej. Podstawy termodynamiki statystycznej powstały wiele lat przed odkryciem mechaniki kwantowej. Sformułowano je zatem w oparciu o inne rozumowanie. Pode...