Politechnika Warszawska - strona 259

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady5

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 47 Wykład 12 8.01.2010 Modele sztywnej sieci – c.d. 1. Wyznaczenie równowagowej konfiguracji w przybliżeniu Bragga-Williamsa. Spośród zqi zewnętrznych kontaktów cząsteczki i, średnio będzie zNkqk/zΣqjNj kontaktów typu Nik. W ogólnym zatem...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady4

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 52 Wykład 13 15.01.2010 1. Opis równowag fazowych. Typy równowag: - ciecz - para, - ciecz - ciało stałe, - ciecz - ciecz. 2. Równowaga ciecz - para. Dla czystej substancji związek pomiędzy ciśnieniem a temperaturą (krzywa parowania). ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010- Prawa termodyna...

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 7 Wykład 3 16.10.2009 1. Podstawowy wniosek wypływający z poprzedniego wykładu. Prawa termodynamiki i właściwości układów makroskopowych mają charakter statystyczny, wynikający z praktycznego zastosowania

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady8

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 11 Wykład 4 23.10.2009 1. Trudności w bezpośrednim zastosowaniu zespołu mikrokanonicznego - niemożność obliczenia liczby stanów przy stałej energii sprawia, że zespół mikrokanoniczny nie jest używany do liczenia funkcji termodynamicznych. ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady9

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 15 Wykład 5 30.10.2009 1. Warto podkreślić szczególne znaczenie funkcji podziału. Jak się niebawem okaże, jest to funkcja, która umożliwia praktyczne przejście od właściwości mikroskopowych do opisu makroświata. Za jej pomocą można oblicza...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady6

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 19 Wykład 6 5.11.2009 1. Wątpliwość (wyrażona przez znak zapytania) wynika stąd, że energia swobodna wyliczona ze wzoru ? VN Z = 3N Λ nie jest funkcją ekstensywną. Rzeczywiście funkcja F = -kTlnZ = -kTNlnV + 3kTNlnΛ (?) nie jest ekste...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady7

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 24 Wykład 7 19.11.2009 0. Na wstępie mamy rozwiązać dwa problemy, które zostały postawione parę tygodni temu. A mianowicie: 1.1. Udowodnić równość TdS = ∑ ε i dPi 1.2. Wyjaśnić, dlaczego statystyka Boltzmanna nie mo e być zastosowana dla ...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady12

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 28 Wykład 8 27.11.2009 1. Symulacje komputerowe - metody dynamiki molekularnej i Monte Carlo. Rozwój technik komputerowych sprawił, że właściwości makroskopowe mogą być bezp...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady10

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010 32 Wykład 9 4.12.2009 1. Uogólniona funkcja podziału van der Waalsa. Uogólniona funkcja podziału van der Waalsa została zaproponowana niemal sto lat po pojawieniu się równania van der Waalsa. Stanowiła próbę zrozumienia tego równania na ś...

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2009/2010-wykłady11

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Termodynamika molekularna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Chemia fizyczna - termodynamika molekularna 2010/2011 1 Wykład 1. 8.10.2010 1. Plan wykładów: A. Wiadomości wstępne, regulamin, itp. B. Jeszcze raz o II Zasadzie i entropii. C. Podstawy termodynamiki statystycznej. D. Teorie roztworów. E. Zagadnienia praktyczne związane z obliczeniami mode...