Politechnika Warszawska - strona 254

Wskaźniki sprawności działania - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wskaźniki sprawności działania. wsk. obrotu zapasów = (koszt sprzedanych wyrobów/zapas) wsk. okresu spływu należności=(należności/[sprzedaż/360]) wsk. obrotu aktywów stałych=(sprzedaż/aktywa stałe) wsk. obrotu aktywów ogółem = (sprzedaż/aktywa ogółem). Ad A) wsk. Informuje, ile razy w ciągu rok...

Wskaźniki zadłużenia - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

Wskaźniki zadłużenia. wsk. ogólnego poziomu zadłużenia = (ogółem zadł./aktywa ogółem) wsk. zadłużenia długoterminowego = (zadł. długoterminowe/kapitał własny) wsk. pokrycia odsetek = (zysk przed spłatą odsetek i opodatkowania/odsetki) Ad A) wsk. informuje w jakim stopniu majątek przedsiębiorstw...

Droga publiczna - pojęcie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Co należy rozumieć pod pojęciem „droga publiczna” i czy każda droga gminna jest drogą publiczną? Co to są działki sąsiednie? Brak jednoznacznych definicji wspólnych dla całego prawa. Jeżeli stosuje się przepisy ustawy, w której zawarte są okr...

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie...

Droga publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Droga publiczna - droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)[1], z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przep...

Konosament - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Konosament[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Opdowiednik listu przewozowego w [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ]przewozach[...

Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Obowiązki przewoźnika wynikające z umowy przewozu przesyłki Podstawowym obowiązkiem przewoźnika jest obowiązek sprawowania pieczy nad przesyłką. Sposób przewiezienia przesyłki powinien zapewnić odbiorcy możność jej odbioru w oznaczonym term...

Pas drogowy w ustawie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

PAS DROGOWY Ustawa o drogach publicznych w ten sposób definiuje pojęcie pasa drogowego: „Droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami in...

Przedawnienie roszczeń - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Przedawnienie roszczeń [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Zgodnie z art. 778 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewóz nie został wykonany - od dnia, kiedy miał być...

Reklamacje składane przez spedytora

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Reklamacje składane przez spedytora Przywilejem spedytora, który występuje w liście przewozowym z nazwy jako nadawca lub odbiorca jest możliwość składania reklamacji do przewoźnika. W przypadku szkody dzięki złożeniu skutecznej reklamacji spedytor jest w stanie spełnić kodeksowy obowiązek zabezpiec...