Droga publiczna - pojęcie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga publiczna - pojęcie - strona 1

Fragment notatki:

Co należy rozumieć pod pojęciem „droga publiczna” i czy każda droga gminna jest drogą publiczną? Co to są działki sąsiednie?
Brak jednoznacznych definicji wspólnych dla całego prawa. Jeżeli stosuje się przepisy ustawy, w której zawarte są określenia, to w ustawie tej należy też szukać definicji tych określeń. Przy braku takiej definicji należy sięgnąć do przepisów systemowych i orzecznictwa, a na końcu do wykładni językowej. Na przykład w całym systemie prawa znajdziemy kilka definicji gospodarstwa rolnego, jeżeli jednak chcemy tę definicję zinterpretować do celów podatkowych, musimy stosować definicję zawartą w ustawach podatkowych, a nie na przykład w kodeksie cywilnym. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pod pojęciem dróg publicznych należy rozumieć drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe. Nie jest natomiast drogą publiczną droga, po której wszyscy chodzą czy jeżdżą (co sugeruje wykładnia językowa), będąca własnością np. osób fizycznych. Zatem decydujące znaczenie dla „publiczności” drogi ma nie fakt powszechności korzystania z niej, lecz fakt, kto jest jej właścicielem. Natomiast w przypadku ustalania warunków zabudowy często spotyka się z pojęciem „dostępu do drogi publicznej” - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Co-nalezy-rozumiec-pod-pojeciem-droga-publi-4_3_58.html
Droga publiczna - jest to budowla wraz z obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawową cechą odróżniającą drogę publiczną od innych dróg jest możliwość korzystania z niej przez każdego zgodnie z jej przeznaczeniem.
Drogi publiczne ze względu na funkcje dzielą się na następujące kategorie:
drogi krajowe - np.: autostrady i drogi ekspresowe, drogi międzynarodowe, drogi dojazdowe do ogólnodostępnych przejść granicznych, drogi alternatywne dla autostrad płatnych, ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich, drogi o znaczeniu obronnym;
drogi wojewódzkie - drogi niebędące drogami krajowymi, stanowiące połączenia między miastami, mające znaczenie dla województwa;
drogi powiatowe - drogi niebędące drogami krajowymi i wojewódzkimi, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą;
drogi gminne - drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz