Zarządzanie drogami publicznymi - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie drogami publicznymi - omówienie - strona 1 Zarządzanie drogami publicznymi - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zarządzanie drogami publicznymi Ustawa o drogach publicznych ustala następujący zakres zarządzania przez ministra właściwego do spraw transportu (Minister Infrastruktury) siecią dróg publicznych: określanie kierunków rozwoju sieci drogowej, wydawanie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg i obiektów mostowych, koordynacja działań w zakresie przygotowania dróg dla potrzeb obrony państwa na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych (od 1 kwietnia 2002 roku Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad). Zarządcami poszczególnych kategorii dróg publicznych są: dróg krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Publicznych (od 1 kwietnia 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) (odcinków dróg krajowych w obrębie miast na prawach powiatu i miasta stołecznego Warszawy) dróg krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu - zarządy miast dróg wojewódzkich - zarządy województw dróg powiatowych - zarządy powiatów innych - zarządy gmin W granicach miast na prawach powiatu (65 miast) funkcje zarządcy wszystkich dróg publicznych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) a więc dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych pełni zarząd miasta. 
Zarządcą dróg krajowych (z wyłaczeniem ekspresowych i autostrad) na terenie Warszawy jest Zarząd m.st. Warszawy
Zarządcą autostrad i dróg ekspresowych jest Generalny Dyrektor Dróg Publicznych (od 1 kwietnia 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) z wyłączeniem autostrad płatnych, których zarządcą (po podpisaniu umowy koncesyjnej) staje się koncesjonariusz. Istotną rolę w procesie przygotowania i koordynacji i eksploatacji autostrad płatnych oraz prowadzenia przetargów i negocjowania umów koncesyjnych pełniła podległa Ministrowi Infrastruktury Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, której zadania przejął od 1 kwiatnia 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/drogi_krajowe/article.php/id_item_tree/e567e5058d8b96def207ca07f1469bd5/id_art/ed44ae9021e2f450fc84abeb05475eb2
Charakterystyka
Konosament - nazwa wywodzi się ze średniowiecznego języka hiszpańskiego (conosimiento),co oznacza zeznanie, oświadczenie. Konosament jest to papier wartościowy ściśle związany z żeglugą handlową wystawiony przez przewoźnika morskiego albo w jego imieniu przez kapitana statku lub inną osobę. ( J. Kufel, W. Siuda 1998, s.274). W polskim prawie regulowany jest art. 124 - 134 k. m. ( Tekst jedn. Dz. U. z 1998r., nr.10, poz. 36.). Konosament stanowi dowód przyjęcia ładunku na statek w celu przewozu i stanowi dokument który potwierdza rozporządzenie tym ładunkiem i do jego odbioru. Konosament jako papier wartościowy reprezentuje towar, na który go wystawiono i stanowi prawo do towaru a w szczególności prawo dysponowania nim. Jest przedmiotem transakcji handlowych jest sprzedawany i kupowany. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz