Politechnika Warszawska - strona 253

Środki obrotowe i amortyzacja - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Środki obrotowe to: a). czynniki produkcji, które zużywane są w jednym cyklu produkcyjnym, b). tylko nieruchomości, c). tylko maszyny i środki transportu. Amortyzacji nie podlega: (więcej niż jedna odpowiedź) a). właśnie wybudowany wolnostojący budynek, w którym firma X ma siedzibę, b). grunt,...

Koszty zmienne i strategia cenowa - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Koszty zmienne w przedsiębiorstwie transportu kolejowego: (więcej niż jedna odpowiedź) a). stanowią tę część kosztów, która nie ulega zmianie w pewnych przedziałach zdolności wytwórczej przedsiębiorstwa, czyli są to koszty okresowo niezależne od wielkości wykonanej

Amortyzacja i wielkość PKB - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Amortyzacja: (więcej niż jedna odpowiedź) a). Jest kosztem uzyskania przychody zmniejszającym podstawę opodatkowania, b). Jest kosztem niepieniężnym, c). Nie jest wykazywana w rachunku zysków i strat, d). W sprawozdaniu finansowym trzeba ją odjąć od zysku netto, dlatego pogorszają wyniki finanso...

Opracowanie testu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest obecnie: a). Jose Manuel Barroso, b). Josep Borrell, c). Javier...

Priorytety polityki UE i członkostwo Wielkiej Brytanii - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Do priorytetów aktualnie prowadzonej polityki transportowej UE nie należy: a). bardzie zrównoważone obciążenie poszczególnych gałęzi transportu praca przewozową, b). ograniczenie liczby bankructw na rynku przewozów drogowych poprzez wprowadzenie ekonomicznie uzasadnionego poziomu

Wskaźniki Unijne - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

UE - wskaźniki: Ludność UE-25 = 462 mln osób w tym 84% UE-15 (kraje 15-stki) PKB UE-25 = 10 847 mld euro w tym 95% UE-15 75% to Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania PKB Polska: 244mld euro czyli 10miejsce PKB per capita (...

Unia Europejska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

UNIA EUROPEJSKA Decyzje UE - I Filar (Wspólnota Europejska, EWWIS, Euratom - kwestie ekonomiczne podejmowane większością głosów przez Komisje Europejskie, Parlament, Rady Europejskie) II Filar (polityka zagraniczna i bezpieczeństwo), III Filar (współpraca policyjna i sądowa) - dwie ostatnie kwestie...

Ustalenie przychodów - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Ustalenie przychodów: Ceny usług transportowych są przedmiotem zainteresowania producentów konsumentów oraz państwa. Dla konsumentów cena usług określa koszt zaspokojenia potrzeb transportowych Wpływ - pozyskiwanie zasobów pieniężnych (gotówki) Przychód - pojawia się z chwilą zafakturowania sprz...

Wartość pieniądza w czasie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieniądz - pośrednik w wymianie dóbr i usług, miernik wartości (kapitałów, przychodów, kosztów, zysków/strat), ma cechy dobra o określonej wartości. Czynniki różnicujące wartość pieniądza w czasie - inflacja/deflacja, potencjalny zysk/starta, konsumpcja dziś i jutro. Wart...

Wskaźniki płynności - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Wskaźniki płynności - służą ustaleniu zdolności firmy do bieżącego regulow. zobowiązań krótkoterminowych. A. Wsk. bieżącej płynności finansowej = bieżące aktywa /bież. zobowiązania (wart. pożądana =2) B. Wsk. wysokiej płynności finansowej = (aktywa bieżące - zapasy) /bieżące zobowiązania (pożąd=1)...