Pas drogowy w ustawie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pas drogowy w ustawie - strona 1

Fragment notatki:

PAS DROGOWY
Ustawa o drogach publicznych w ten sposób definiuje pojęcie pasa drogowego: „Droga lub pas drogowy - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.” (Art. 4 ust.1 pkt.1) W art.34 określona też jest granica pasa drogowego: „Odległość granicy pasa drogowego od zewnętrznej krawędzi jezdni wykopu, nasypu, rowu, lub od innych urządzeń wymienionych w art. 4 ust.1 pkt. 1 i 2 powinna wynosić co najmniej 0,75 m., a dla autostrad i dróg ekspresowych - co najmniej 2 m.”
Jak z powyżej przytoczonego art. wynika ustawa określa granice pasa drogowego w poziomie, natomiast nie określa go w pionie. Jednak ze względu na bezpośrednie oddziaływanie reklam lub innych budowli (np. gazociągów) i ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, umieszczanie ich nad pasem drogowym, powyżej skrajni powinno być traktowane tak jak umieszczanie w pasie drogowym, a więc za zezwoleniem właściwego zarządu drogi i po uiszczeniu opłaty.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz