Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego - strona 1

Fragment notatki:

Dokumenty wymagane przy wykonywaniu transportu drogowego
Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku ( Art. 87 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym).  Ponadto w transporcie drogowym osób kierowca jest obowiązany posiadać odpowiednie zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych, przewozów wahadłowych lub okazjonalnych. Natomiast przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów okazjonalnych lub wahadłowych, a także międzynarodowych przewozów na potrzeby własne formularz jazdy. Z kolei w transporcie drogowym rzeczy kierowca jest obowiązany posiadać dokumenty związane z przesyłką: a) odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym, b) wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, c) świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, e) wymagane przy przewozie żywych zwierząt. W międzynarodowym transporcie drogowym kierowca powinien posiadać wypis ze świadectwa kierowcy, jeżeli jest wymagane. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli zaświadczenie o spełnianiu przez kierowcę wymagań stawianych kierowcom. Ponadto kierowca wykonujący przewozy na potrzeby własne jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli wypis z zaświadczenia uprawniającego przedsiębiorcę do wykonywania tego rodzaju przewozów. Obowiązek wyposażenia kierowcę w wymagane dokumenty obciąża przedsiębiorcę lub podmiot, który przedsiębiorą nie jest. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz