Politechnika Warszawska - strona 255

Rodzaje przewoźników

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Rodzaje przewoźników[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] Przewoźnik publiczny to podmiot który jest wynajmowany do świadczenia dostępnych bez ograniczeń usług za odpowiednią opłatą. Przewoźnik publiczny nie wyróżnia swoich klientów. Działalność prze...

Umowa przewozu - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Umowa przewozu (ang. contract of carriage) - zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Umowa przewo...

Zajęcie pasa drogowego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - UMIESZCZANIE W NIM URZĄDZEŃ OBCYCH Ustawa o drogach w art. 39 ust.1 zabrania lokowania w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, lecz w ust. 3 tego samego ...

Zakres zastosowania prawa przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Zakres zastosowania prawa przewozowego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu Przepisy regulujące umowę przewozu znajdują się w Kodeksie cywilnym w art. 774-793 kc oraz w odrębnej ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 ). W związku z regulowani...

Znaczenie listu przewozowego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Znaczenie listu przewozowego Znaczenia listu przewozowego nie można przecenić. W początkowym okresie obowiązywania ustawy Prawo przewozowe list przewozowy stanowił jedyny dowód zawarcia umowy przewozu, co wiązało się z tym, że była to czynność prawna, której zawarcie uzależniono od wydania przesyłk...

Łącze transmisyjne - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Łącze transmisyjne między sąsiednimi punktami sterowania zgodne jest ze standardem RS-485. Standardowe funkcje sterowników PLC zapewniają realizację i obsługę protokołu transmisji. Wymiana informacji między sąsied­nimi sterownikami realizowan...

Blokada dwustawna - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 350

Blokada dwustawna Za pomocą semafora odstępowego mogą być przekazywane maszyniście dwie informacje dotyczące stanu jednego odstępu za semaforem: światłem czerwonym sygnał „stój", odstęp zajęty; światłem zielonym — sygnał zezwalający na jazd...

Blokada półsamoczynna typu Eap - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1869

Blokada półsamoczynna typu Eap Na liniach, na których natężenie ruchu nie wymaga budowy blokady samo­czynnej, wystarczające zabezpieczenie ruchu stanowi tańsza w budowie i eks­ploatacji blokada półsamoczynna, ale nowocześniejsza niż blokada elektromechaniczna. Popularna jest blokada półsamoczynna ...

Blokada z czujnikami i licznikami osi - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

Blokada z czujnikami i licznikami osi Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy blokady jest odpowiednia konstrukcja czujnika. Czujnik powinien gwarantować prawidłowe rejestrowa­nie przejazdu każdej osi pociągu, dostatecznie zabezpieczać układ rejestrujący od wpływu zakłóceń powodowanych zwisającymi ...

Czynniki determinujące krzywe hamowania - opis

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

czynniki determinujące krzywe hamowania W fazie projektowania systemu ECTS czynniki determinujące przebieg krzywych hamowania podzielono na trzy grupy: 1. czynniki zależne od infrastruktury - odbierane są przez pojazd w chwili znalezienia się w konkretnym miejscu trasy, lub przez cały czas jazdy. ...