Znaczenie listu przewozowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie listu przewozowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Znaczenie listu przewozowego
Znaczenia listu przewozowego nie można przecenić. W początkowym okresie obowiązywania ustawy Prawo przewozowe list przewozowy stanowił jedyny dowód zawarcia umowy przewozu, co wiązało się z tym, że była to czynność prawna, której zawarcie uzależniono od wydania przesyłki. W obecnym stanie prawnym umowę przewozu poczytuje się za zawartą z chwilą złożenia przez obie strony umowy zgodnego oświadczenia woli. Nie oznacza to, że list przewozowy został w całości pozbawiony waloru dowodu. Tak więc list przewozowy wciąż pozostaje dowodem na okoliczność zawarcia umowy przewozu, jej treści i wykonania, nie jest jednak dowodem wyłącznym. Forma pisemna listu przewozowego została zastrzeżona dla celów dowodowych(tzw. forma ad probationem). Zazwyczaj zastrzeżenie formy pisemnej ma ten skutek, że w razie jej nie zachowania w sporze nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na okoliczność dokonania czynności(art. 74 § 1 kc). Powyższa zasada nie znajduje jednak zastosowania dla celów dowodowych do czynności prawnych w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Ponadto sąd dopuści dowód ze świadków lub przesłuchania stron jeżeli zażąda tego konsument w sporze przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma(art. 74 § 2 i 3 kc). Ponadto list przewozowy pełni funkcję legitymacyjną, co oznacza że jego posiadacz tj. nadawca lub odbiorca, jest uprawniony do dysponowania przesyłką, a więc może dokonać zmiany treści umowy w trakcie wykonywania przewozu. List przewozowy pełni również funkcję informacyjną. Dzięki postanowieniom przewoźnik lub podprzewoźnik ma możliwość zapoznania się z podstawowymi warunkami umowy. Z kolei takie informacje jak oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania pozwolą przewoźnikowi w sposób prawidłowy wykonać przewóz. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż poprzez przyjęcie listu przewozowego i przesyłki odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności ciążących na przesyłce. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz