Blokada z czujnikami i licznikami osi - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Blokada z czujnikami i licznikami osi - opis - strona 1

Fragment notatki:

Blokada z czujnikami i licznikami osi
Podstawowym warunkiem prawidłowej pracy blokady jest odpowiednia konstrukcja czujnika. Czujnik powinien gwarantować prawidłowe rejestrowa­nie przejazdu każdej osi pociągu, dostatecznie zabezpieczać układ rejestrujący od wpływu zakłóceń powodowanych zwisającymi częściami wagonu, zakłóceń prądów trakcyjnych i ogrzewczych, elektromagnesów urządzeń przekazywania informacji w relacji tor-pojazd itp. Czujnik powinien być dostosowany do pracy przy różnych podkładach i podsypce, przy różnych konstrukcjach i zu­życiu kół oraz nie wykazywać odchyleń od prawidłowej pracy w przypadku pełzania szyn. Ponadto czujnik nie powinien być wrażliwy na wpływy atmo­sferyczne oraz nie wymagać częstej i kłopotliwej regulacji.
System licznika osi SOL-1 stosuje się do stwierdzania niezajętości odcinków torowych, bocznic, zwrotnic lub większych sekcji torów, zwłaszcza tam, gdzie stosowanie tradycyjnych złączowych i bezzłączowych obwodów torowych jest niemożliwe ze względów technicznych lub ekonomicznych.
System przeznaczony jest głównie do współpracy ze stacyjnymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, jak np. systemy SUP czy EBILOCK. System może także współpracować z urządzeniami blokady liniowej lub samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Jeden licznik osi może kontrolować niezajętość nawet kilkunastu sekcji torowych (maksymalnie 20).
System SOL-1 może być stosowany bez względu na rodzaj trakcji (stałoprądowa, zmiennoprądowa, brak trakcji). Może być aplikowany na wiele rodzajów szyn. Umożliwia detekcję pociągów jadących z prędkością 0 do 250 km/h.
System licznika osi SOL-1 składa się z:
czujnika kola ELS-91 złożonego z głowicy EFM-2403 montowanej bezpośrednio do szyny i elektro­niki przytorowej EDS-511 zasilającej głowicę, analizującej poziom sygnałów z niej przychodzą­cych, bilansującej wstępnie osie oraz wysyłającej cząstkowe bilansy osi poprzez linię transmisyjną CAN do właściwego ewaluatora licznika osi CCE;
układu transmisji danych CAN między czujnikami, pozostałymi modułami licznika osi a jednostką centralną właściwego licznika (CCE);
jednostki centralnej licznika osi CCE (ewaluatora) bilansującej osie dla poszczególnych sekcji toro­wych i wzbudzającej poprzez linię transmisyjną komparatory odpowiadające tym sekcjom;
komparatorów COMP będących bezpiecznymi przetwornicami wzbudzającymi przekaźniki odwzo­rowujące stany zajętości poszczególnych obwodów torowych it1...itn i stanowiących interfejs syste­mu do urządzeń srk;
manipulatora z wyświetlaczem i klawiaturą do komunikacji operatora systemu srk z licznikiem osi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz