Sterowanie ruchem kolejowym

note /search

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

ERTMS Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS - jest odpowiedzią na dążenie państw członkowskich do powstania, zunifikowanego w skali Wspólnoty, europejskiego systemu dla transportu kolejowego. G...

ETCS - założenia

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

ETCS założenia Podsystem ETCS ma uzupełnić, a w przyszłości zastąpić istniejące systemy Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągu (BKJP). Założono że system ETCS musi być akceptowalny przez wszystkie zarządy infrastruktury kolejowej w Eur...

ETCS - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1820

ETCS poziom 1 Poziom pierwszy stanowi nakładkę na urządzenia stacyjne i liniowe zachowującą rozproszony charakter sterowania ruchem kolejowym. Urządzenia ETCS poziomu pierwszego zapewniają, że pociąg nie przejedzie poza miejsce ograniczające ustawioną i utwierdzoną drogę przebiegu, oraz że nie prze...

Europejski System Sterowania Pociągiem - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

Europejski System Sterowania Pociągiem Europejski System Sterowania Pociągiem (European Train Control System - ETCS) ma zapewnić możliwość prowadzenia bezpiecznego ruchu po­ciągów po europejskich sieciach kolejowych. Obecne wyposażenie linii euro­pejskich jest bardzo różnorodne, zarówno w zakresie ...

Klasyfikacja urządzeń SBL - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

Klasyfikacja urządzeń SBL Oprócz podanego podziału na blokadę odcinkową i licznikową, blokadę samoczynną można klasyfikować według: sposobu prowadzenia ruchu, stawności, rozwiązań technicznych. Mając na uwadze sposób prowadzenia ruchu, rozróżniamy blokadę jed­nokierunkową i blokadę dwukierunkow...

Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej Zasadniczy podział w grupie urządzeń sygnalizacji przejazdowej można przeprowadzić, uwzględniając rozwiązania układów włączających ostrzega­nie. Rozróżnia się: urządzenia, w których jako układy włączające wykorzystywane są odcinki izolowane (odległoś...

Komputerowa sygnalizacja przejazdowa SPA4 - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Komputerowa sygnalizacja przejazdowa SPA4 System spełnia wymagania uniwersalności. Układami oddziaływania na system przez przejeżdżający pociąg są czujniki CTI umieszczane, w zależności od potrzeb, w liczbie trzech do sześciu pod każdym z toków szynowych. W obrębie skrzyżowania zamiast czujników mo...

Komputerowe urządzenia nastawcze - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1442

Komputerowe urządzenia nastawcze Nastawnica komputerowa stanowi n-kanałową strukturę wielomodułową o odpowiednio dobranej konfiguracji, do której jest dostosowane oprogramo­wanie realizujące w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym funkcje związane z nastawianiem przebiegów zgodnie z wymaganiami bez...

Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem Kierowanie ruchem obejmuje funkcje, takie jak: śledzenie ruchu pociągów, kontrola zgodności jazd rzeczywistych i jazd planowanych w rozkładzie jazdy, wykrywanie konfliktów powodujących odchylenia od r...

Kryteria stosowania komputerowych systemów kierowania ruchem

 • Politechnika Warszawska
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 462

Kryteria stosowania komputerowych systemów kierowania ruchem Wprowadzono nadzór uproszczony, przy którym do dyspozytora mogą być przekazywane tylko informacje o odchyleniach od rozkładu jazdy, i nadzór statystyczny, przy którym rejestruje si...