Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej - opis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej - opis - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja urządzeń sygnalizacji przejazdowej
Zasadniczy podział w grupie urządzeń sygnalizacji przejazdowej można przeprowadzić, uwzględniając rozwiązania układów włączających ostrzega­nie. Rozróżnia się:
urządzenia, w których jako układy włączające wykorzystywane są odcinki izolowane (odległość L2 warunkuje wtedy usytuowanie złącza izolowanego), urządzenia, w których jako układy włączające są stosowane czujniki.
Rozwiązanie z odcinkami izolowanymi pozwala na proste podtrzymanie ostrzegania odpowiednio długo, ale może nastręczać kłopoty w utrzymaniu wymaganej oporności podtorza. Poza tym przy blokadzie samoczynnej z od­cinkami izolowanymi może zachodzić kolizja sytuowania złączy izolowanych. Prowadzi to do stosowania układów translacyjnych do sygnalizacji przejaz­dowej.
Aby uniknąć cięcia szyn w celu zakładania złączy izolowanych ogranicza­jących działanie odcinków, w nowych rozwiązaniach stosuje się elektryczne obwody torowe bez złączy izolowanych, zasilane podwyższoną częstotliwoś­cią zależnie od zasięgu działania. Są one wykorzystywane zamiast konwencjo­nalnych obwodów torowych lub czujników. Pod warunkiem odpowiedniego dobrania częstotliwości, obwody takie mogą być nakładane na odcinki izolo­wane blokady.
Rozwiązania z czujnikami są łatwiejsze w dostosowaniu do różnego rodza­ju blokad oraz różnego rozmieszczania skrzyżowań na szlaku i nie wymagają specjalnego utrzymania toru. Aby podnieść niezawodność włączenia sygnali­zacji ostrzegającej, stosuje się dla każdego toru dwa komplety czujników; każdy z nich współpracuje z jedną szyną i ma własny układ sterujący oddziel­nym kompletem świateł.
Inny podział można przeprowadzić mając na uwadze kierunek ruchu. Ogólnie można stwierdzić, że urządzenia sygnalizacji przejazdowej dla ruchu zmiennokierunkowego są bardziej rozbudowane, ale stosowane w większości przypadków.
Dalszy podział urządzeń sygnalizacji przejazdowej można przeprowadzić uwzględniając czas ostrzegania. Rozróżnia się urządzenia:
sygnalizacji przejazdowej bez regulacji czasu ostrzegania,
sygnalizacji przejazdowej z regulacją czasu ostrzegania w przyjętych grani­cach,
sygnalizacji przejazdowej ze stałym czasem ostrzegania.
Urządzenia należące do grupy ostatniej wymagają dokładnego pomiaru pręd­kości nadjeżdżającego pociągu, są w związku z tym rozbudowane i kosztow­ne, zalecane do stosowania tylko w uzasadnionych przypadkach. W kolejnic­twie polskim nie są znane.
Stosowana jest też klasyfikacja urządzeń ze względu na sposób ostrzega­nia użytkowników drogi, uwzględniająca:
wyłącznie ostrzeganie migającym światłem czerwonym,
ostrzeganie migającym lub ciągłym światłem białym przy braku zagrożenia i migającym czerwonym przy zagrożeniu,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz