Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem - opis

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem - opis - strona 1 Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem - opis - strona 2

Fragment notatki:

Komputerowe wspomaganie kierowania ruchem
Kierowanie ruchem obejmuje funkcje, takie jak:
śledzenie ruchu pociągów,
kontrola zgodności jazd rzeczywistych i jazd planowanych w rozkładzie jazdy,
wykrywanie konfliktów powodujących odchylenia od rozkładu jazdy,
podejmowanie doraźnych decyzji o korekcie rozkładu jazdy minimalizują­cej wielkości odchyleń,
przesyłanie decyzji i innych poleceń dyspozytora do posterunków ruchu,
tworzenie raportów stacyjnych i dyspozytorskich,
archiwizowanie procesu ruchowego,
udostępnianie informacji o ruchu rzeczywistym na potrzeby innych syste­mów.
Funkcje te są spełniane przez dyspozytora ruchu pociągów wspomaganego przez odpowiednio skonfigurowany i oprogramowany system wielokomputerowy.
Podstawą działania systemu jest obieg informacji o ruchu pociągów między stacjami objętymi obszarem dyspozytorskim i centrum dyspozytorskim (CD). Informacje są wprowadzane do systemu automatycznie lub przez dyżur­nego ruchu, głównie przy zmianie miejsca znajdowania się pociągu, w chwi­lach wjazdu pociągu na stację, wyjazdu na szlak lub zajęcia i zwolnienia odstępu szlakowego.
Wspomaganie komputerowe dyżurnego ruchu, poza przekazywaniem infor­macji do CD i odbieraniem stąd poleceń, umożliwia:
zapowiadanie pociągów,
archiwizację ruchu pociągów (dziennik ruchu),
przekazywanie informacji do innych systemów.
Urządzenia komputerowego wspomagania dyżurnego w kierowaniu ruchem noszą nazwę Systemu Przekazywania Informacji o Pociągu (PIP) i mogą stanowić drugi (poza nastawnicą) zespół urządzeń obsługiwanych przez dyżur­nego ruchu.
Przykładowa konfiguracja prototypowego dla PKP centrum dyspozytorskiego (centrum pracuje w Krakowie). Konfiguracja stanowi wielokomputerowy, rozproszony na wybranym obszarze system typu człowiek-maszyna, pracujący w czasie rzeczywistym.
Zarys przykładowej konfiguracji stacyjnych urządzeń PIP podano na rys.
Na konfigurację CD składa się wyposażenie stanowiska operatora, odpo­wiednio konfigurowane komputery systemowe, komputery komunikacyjne, urządzenia transmisji informacji z/do posterunków objętych obszarem kontroli oraz, w miarę potrzeby, terminale dodatkowych użytkowników.
Przykładowy system zbudowano wykorzystując uniwersalny modułowy sprzęt mikrokomputerowy (PEP Modular Computers) z magistralą VME i sys­tem operacyjny czasu rzeczywistego OS9. Komputery pracują w sieci Ether­net I. Wprowadzono też sieć Ethernet II, przez którą informacje z systemu mogą być przekazywane do „pracujących w tle" stanowisk użytkowników korzystających z bazy danych o ruchu rzeczywistym rozmieszczonych w po­bliżu CD. Informacje o ruchu rzeczywistym mogą być nadawane do odległych systemów.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz