Droga publiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga publiczna  - omówienie - strona 1 Droga publiczna  - omówienie - strona 2 Droga publiczna  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Droga publiczna - droga zaliczona do jednej z kategorii dróg na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)[1], z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.
Nie każda droga w Polsce jest więc drogą publiczną. By się taką stała musi posiadać status drogi publicznej, który uzyskuje poprzez nadanie jej odpowiedniej kategorii.
Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne. Uwagi: Ulice leżące w ciągu w/w dróg należą do tej samej kategorii co te drogi. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Drogi publiczne ze względu na stopień dostępności i obsługi przyległego terenu dzielą się na:
drogi ogólnodostępne, drogi o ograniczonej dostępności - autostrady i drogi ekspresowe. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie:
autostrady (oznaczane symbolem A), drogi ekspresowe (oznaczane symbolem S), drogi główne ruchu przyspieszonego (oznaczane symbolem GP), drogi główne (oznaczane symbolem G), drogi zbiorcze (oznaczane symbolem Z), drogi lokalne (oznaczane symbolem L), drogi dojazdowe (oznaczane symbolem D). http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_publiczna
Mam działkę budowlaną położoną w przepięknym miejscu. Wokół wybudowało się około 20 osób. I wszystko było by dobrze gdyby nie problemy z drogą, a dokładnie jej brakiem. Dojazd do mojej posesji odbywa się traktem o szerokości 6m (wyłożonym miejscami gruzem). Codzienne dojazdy wertepami, wybojami a zimą roztopami niszczą mój samochód, a także szargają moje nerwy. Czy jest jakiś sposób na zmuszenie odpowiednich władz do wykonania drogi z prawdziwego zdarzenia - asfaltowej lub betonowej? Winę za brak drogi ponosi częściowo gmina jak i sam inwestor. Przed rozpoczęciem budowy sprawdzić należało, jaki status ma dojazd do naszej posesji. Odpowiedni zapis powinien znajdować się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w nim określenie czy ta droga ma status drogi publicznej (gmina nie ma obowiązku budowy dróg wewnętrznych, dojazdowych). Drogą publiczną jest droga zaliczona /na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych/ do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy. Atrybutami drogi publicznej są elementy, które muszą zaistnieć łącznie: wydzielona część powierzchni spełniająca funkcję drogi, zaliczenie do jednej z kategorii dróg publicznych, powszechny dostęp, ograniczony tylko przepisami prawa. Droga spełniająca w/w funkcję to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

(…)

… jest planu miejscowego dla interesującego nas pasa terenu, gmina prawdopodobnie nic nie zrobi, do czasu jego uchwalenia. Chociaż teoretycznie mogłaby wybudować drogę wykorzystując możliwość wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ale to zbyt długa i skomplikowana procedura. Głównym jednakże powodem zaniechania działań w związku z budową dróg publicznych jest brak pieniędzy…
… samorządu terytorialnego. Warunki wywłaszczenia określa /Ustawa o gospodarce nieruchomościami/, a w szczególności art. 112, 113 i 128. Odszkodowanie za wywłaszczenie działki odpowiada wartości wywłaszczonej nieruchomości a jej wysokość ustalona jest na podstawie wartości rynkowej. Pierwszym warunkiem na wywłaszczenie działki jest odpowiedni zapis w planie miejscowym. Gdy plan przeznaczył ten teren na cele…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz