Politechnika Warszawska - strona 229

Mosty belkowe z betonowym pomostem współpracującym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Mosty belkowe z betonowym pomostem współpracującym Mosty typu drewno-beton buduje się w USA już od lat 30. XX wieku. W analizie statyczno-wytrzymałościowej nie uwzględniano współpracy między oboma mate­riałami. Natomiast w Europie pomysł ten zaczęto realizować dopiero od lat 90. Konstrukcje tego ty...

Mosty belkowe z drewnianym pomostem tradycyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Mosty belkowe z drewnianym pomostem tradycyjnym Kładka dla pieszych o konstrukcji drewnianej, w mieście Brodnica w ciągu pie­szym w Parku Wolności (przy Zamku) nad rzeką Drwęcą (rys. 6.11 i 6.12) została zbudowana na początku lat 80. XX wieku wedłu...

Mosty płytowe sprężone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1120

Mosty płytowe sprężone Prace modernizacyjne na linii kolejowej Oslo - Trondhcim (jednotorowej) spowo­dowały konieczność opracowania projektu typowego wiaduktu drogowego [182]. Musiał on spełniać następujące wymagania: - uk najmniejsza wysokość konstrukcyjna, ograniczone do minimum przerwy w ruchu ...

Mosty płytowe z połączeniami na śruby - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

Mosty płytowe z połączeniami na śruby (skręcane śrubami) Idea pomostów skręcanych śrubami tylko pozornie wynika z zasady budowania pomostów zbijanych gwoździami [188]. Zasadnicza różnica polega na tym, że śru­by są wkręcane w łączone dyliny pod kątem 45° do płaszczyzny ścinania, a nie tak jak

Mosty ramownicowe typu bloc glued - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Mosty ramownicowe typu bloc glued Kładka dla pieszych i rowerzystów w pobliżu Rheinfelden w Niemczech Kładka dla pieszych i rowerzystów nad autostradą w pobliżu Rheinfelden w Schwarz­waldzie w Niemczech (rys. 6.60) [74] została oddana do użytku w 2000 roku. Kład­kę wybudowano na terenach sejsmiczn...

Mosty ramownicowe typu blocglued - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Mosty ramownicowe typu blocglued Kładka dla pieszych i rowerzystów w pobliżu Rheinfelden w Niemczech Kładka dla pieszych i rowerzystów nad autostradą w pobliżu Rheinfelden w Schwarz­waldzie w Niemczech (rys. 6.60) [74] została oddana do użytku w 2000 roku. Kład­kę wybudowano na terenach sejsmiczny...

Mosty rozporowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Mosty rozporowe W mostach rozporowych dodatkowo stosuje się stężenia w miejscach łączenia za­strzałów belkami. Używa się tężników podłużnych stężających zastrzały i rozpory. Wprowadzenie przęseł rozporowych o rozpiętościach co najmniej dwukrotnie...

Mosty trapezowo zastrzałowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Mosty trapezowo zastrzałowe W mostach trapczowo-zasirzałowych zastrzały nie zbiegają się w jednym punkcie, jak w ustrojach trójkątno-zastrzałowych. W mostach tego układu dźwigary leżajo-we spocz...

Mosty trójkątno zastrzałowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204

Mosty trójkątno zastrzałowe Mosty trójkątno-zastrzałowe mają większą rozpiętość od leżajowych. Dochodzi ona do 25 m, a nawet większa. Ustroje te mają dużą sztywność i z tego powodu wyko­rzystywano je jako mosty kolejowe. Dzięki pośredniemu podparciu belek leżajo­wych zastrzałami, uzyskuje się dla t...

Mosty wieszarowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1925

Mosty wieszarowe Mosty wieszarowe są najprostszym rodzajem mostów kratowych z jazdą dołem. Sto­suje się je dla niewielkich rozpiętości i przy ograniczonej wysokości konstrukcyjnej. Wadą tych rozwiązań jest ich mała szerokość. Ze względu na ograniczoną roz­piętość poprzecznie są mało sztywne, a ich...