Mosty płytowe sprężone - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mosty płytowe sprężone - wykład - strona 1 Mosty płytowe sprężone - wykład - strona 2 Mosty płytowe sprężone - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Mosty płytowe sprężone
Prace modernizacyjne na linii kolejowej Oslo - Trondhcim (jednotorowej) spowo­dowały konieczność opracowania projektu typowego wiaduktu drogowego [182]. Musiał on spełniać następujące wymagania: - uk najmniejsza wysokość konstrukcyjna,
ograniczone do minimum przerwy w ruchu kolejowym podczas budowy,
przenoszenie pełnych, odpowiednich dla danej klasy dróg, obciążeń,
duża trwałość przy jak najmniejszych kosztach eksploatacji,
tak najlepsze wpisanie się w otoczenie,
. ik najkrótszy czas budowy, rstcm prefabrykowany konstrukcji, ;- zapewnienie możliwości wykorzystania staych fundamentów,
maksymalnie zunifikowany system projektowania w celu zminimalizowania kosztów projektowania, budowy i eksploatacji.
/ przedstawionych wymagań wynikły inne, bezpośrednio związane z konstrukcją, a mianowicie:
zabezpieczenie drewna środkami wytwarzanymi na bazie ropy naftowej, . zabezpieczenie przed zawilgoceniem pomostu za pomocą izolacji natryskowi j i nawierzchni asfaltowej.
Te wymagania spowodowały, że wybrano do realizacji konstrukcję płytową o konstrukcji z drewna sprężonego prętami stalowymi. Ze względu na typowość przeszkody przyjęto układ trójprzęsłowy o rozpiętości 8 6 m. Szero-
kość obiektu wynikała z szerokości drogi kołowej, w ciągu której się on znajdował (1 lub 2 pasy ruchu). Rozwiązanie takie pokazano na (rys. 6.46 i 6.47).
Grubość pomostu wynosi od 250 do 400 mm. Siły poziome są także przenoszo­ne przez pomost. Na podporach pomost jest podpierany poprzecznicą. Panele two­rzące pomost są wstępnie wyginane w wytwórni tak, aby nadać odpowiedni spadek podłużny. Bariery ochronne są mocowane bezpośrednio w pomoście.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz