Politechnika Warszawska - strona 174

Systemy analogowe i cyfrowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1134

Systemy analogowe dla zwielokrotnienia większej ilości kanałów telefonicznych wykorzystują zwielokrotnienie częstotliwościowe, które to wymaga rozszerzenia pasma kanału transmisyjnego, ponieważ polega ono na układaniu kolejnych kanałów telefonicznych kolejno na wyższej częstotliwości w odstępie szer...

Wykład - systemy teletransmisyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

W systemach teletransmisyjnych rozróżnia się dwa rodzaje zwielokrotnienia z podziałem czasu: Zwielokrotnienie z przeplataniem bitów (bit po bicie) - np. systemy PDH Zwielokrotnienie z przeplataniem bajtów (bajt po bajcie) - np. ramka sygnału 2Mbitps, systemy SDH. Podstawowym problemem telekomunik...

Krzywa przejściowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1820

Krzywa przejściowa Wzór y = x3/6*R*l Definicja Jest to łuk o innym promieniu niż właściwy promień łuku wpisywany dodatkowo w celu zapobieżenia nagłego wystąpienia siły odśrodkowe...

Most - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1400

Most Most - umożliwia prowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami wodnymi. Podział ze względu na: - miejsce położenia (szlak kolejowy, stacja, miasto) - położenie względem przeszkody (prostopadłe, skośne, w łuku poziomym) - materiał konstrukcyjny (murowe, betonowe, metalowe, zespolone) - sche...

Obiekty inżynieryjne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

Przechyłka toru (h) - położonego w łuku, wykonana jest w celu zrównoważenia siły bocznej działającej na pojazd jadący z prędkością (v) po łuku o promieniu (R). Tabor kolejowy - są to wszelkie

Przechyłka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1400

Przechyłka Wzór określający wartość przechyłki całkowicie równoważącej siłę odśrodkową działającą na pojazd h = 11,8*(V2/R) Zazwyczaj wysokość przechyłki h jest kompromisem pomiędzy przechyłką stosowaną dla lekkich i szybkich pociągów pas...

Rozjazd - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3220

Rozjazd - jest konstrukcja umożliwiającą przejazd pociągu z jednego toru na drugi a skrzyżowanie jest miejscem przecięcia dwóch torów w poziomie. Wyróżniamy rozjazdy: Zwyczajne - rozgałęzienie torów umożliwiające jazdę w dwóch kierunkach, w przypadku gdy rozgałęzienie jest położone w łuku układa s...

Równanie ruchu pociągu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Równanie ruchu pociągu P - E = Mp(1+γ)*(dV/dt) gdzie: P - siła pociągowa [N] E - suma oporów ruchu [N] Mp - masa pociągu [kg] γ - współczynnik uwzględniający udział mas wirujących w ruchu pociągu [-] Wzory Współczynnik tarcia między kołem...

Skrzyżowania kolei z drogą samochodową - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Skrzyżowania kolei z drogą samochodową Zasady: Powinno się je wykonywać, gdy: - linia kolejowa krzyżuje się z autostradą lub drogą szybkiego ruchu - dopuszczalna prędkość pociągów na linii kolejowej przekracza 140 km/h - droga publiczna przecina tory kolejowe w obrębie stacji, między

Wiadukt - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jacek Kukulski
 • Kolejowe Układy Transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

Wiadukt Wiadukt - umożliwia prowadzenie linii kolejowej nad przeszkodami lądowymi Estakada - jest to wiadukt o znacznej długości. Buduje się ją w przypadku konieczności pokonywania terenu o dużych różnicach wysokości oraz gdy linii kolejowa musi być prowadzona bezkolizyjnie (np. w obszarze zurbani...