Politechnika Warszawska - strona 173

Zarządzania ruchem lotniczym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Kwasiborska
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 651

Zarządzania ruchem lotniczym Zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) (Art. 121 PL3) jest realizowane przez służby ruchu lotniczego. • Służbę alarmową (ALS) - zawiadamianie organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrzn...

Cele konstruowania modeli - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Cele konstruowania modeli. Etapy konstruowania modelu. Cele konstruowania modeli: poszukiwanie rozwiązań optymalnych, np. rozłożenia potoku ruchu analiza i ocena wariantu wyposażenia techniczno-organizacyjnego systemu transportowego, dobór do zgłaszanych potrzeb przewozowych najkorzystniejszego ...

Elementy systemu transportowego - relacje między elementami. - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1435

Elementy systemu transportowego - relacje między elementami. Zapis formalny ST. Elementy systemu transportowego: Elementy infrastruktury (drogi, budynki) Elementy suprastruktury (jednostki transportowe - pojazdy) Pojęcie modelu. Klasyfikacja modeli. Model jest to odwzorowanie rzeczywistości lub...

Podstawowe pojęcia z systemów transportowych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 637

Podstawowe pojęcia - System: Zbiór części / elementów powiązanych ze sobą i współpracujących ze sobą. Np. Przedsiębiorstwo ma szefa i pracowników, księgowego itp. Systemem nazywać będziemy obiekt „wyodrębniony“ z rzeczywistości, którego opis ma postać relacji określonych na zbiorze wyróżnionych w ...

System transportowy i jego właściwości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Danuta Żebrak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1883

System transportowy, jego właściwości oraz struktura. System transportowy jest to system którego zadaniem jest przemieszczenie ładunku i/lub ludzi w czasie i przestrzeni. System transportowy tworzą wszystkie obiekty biorące udział w p...

Światłowód - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Światłowód składa się z cienkiego włókna szklanego, które przenosi informację w postaci światła w zakresie widma światła widzial...

Wykład - definicje w systemach

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

definicja: specjalna grupa kodów liniowych umożliwiająca konwersję sygnałów cyfrowych do innej postaci, bardziej przystosowanej do ich przesyłania przez szeregowe łącza cyfrowe, uwzględniającej fizyczne aspekty transmisji. Istnieje wiele lin...

Kabel koncentryczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

Kabel koncentryczny składa się z dwóch przewodników - zewnętrznego i wewnętrznego, które są oddzielone ochronną warstwą izolacyjną. Zewnętrzny przewodnik pełni rolę ekranu chroniąc wewnętrzny przed zakłóceniami i zapewniając jego dobre ...

Wykład - przetwarzanie analogowo-cyfrowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

przetwarzanie analogowo-cyfrowe przetwarzanie analogowo-cyfrowe, przetwarzanie A/C, przetwarzanie sygnału analogowego w sygnał cyfrowy (sygnał); składa się z 3 podstawowych operacji: próbkowania, kwantowania i kodowania.

Skrętka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Systemy teletransmisyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1302

Skrętka składa się z ośmiu żył (czterech par żył). Żyły w skrętkach są ze sobą splecione parami. Każda para skrętki posiada jedną żyłę do przenoszenia napięcia, a drugą uziemioną. Jakikolwiek szum pojawiający się w jednej żyle, występuje także w drugiej. Ponieważ żyły w parze są spolaryzowane przeci...