System transportowy i jego właściwości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System transportowy i jego właściwości - wykład - strona 1

Fragment notatki:

System transportowy, jego właściwości oraz struktura.
System transportowy jest to system którego zadaniem jest przemieszczenie ładunku i/lub ludzi w czasie i przestrzeni.
System transportowy tworzą wszystkie obiekty biorące udział w procesie przemieszczania (z wyjątkiem obiektów będących przedmiotem transportu) i obiekty (elementy systemu transportowego) związane z tym procesem, a więc urządzenia transportowe, takie jak sieć drogowa wraz z urządzeniami zabezpieczenia ruchu.
Własności Systemu:
Prawo powszechności - każde celowe działanie w systemie
Prawo przenikalności - ten sam element należy do różnych systemów
Prawo funkcjonalności - o przynależności do systemu decyduje jego funkcja a nie położenie
Prawo ogólności - każdy system może funkcjonować na wewnętrzny bądź zewnętrzny użytek
Prawo zmienności - Każdy system zmienia się
Prawo Celowości - Nie ma systemu bez celu działania
Prawo hierarchiczności - Każdy system można podzielić na elementy i każdy system może być elementem innego systemu
Prawo zdatności - system może być co najmniej dwustanowy, zdatny bądź mniej zdatny
Prawo trwałości - każdy system ma skończoną trwałość
Prawo zużywalności - każdy system zużywa się i wymaga odnowy
Struktura:
S= A: a) infrastruktura jako zbiór I przy czym I ={I1I2}; Gdzie I1 jest zbiorem numerów miejscowości w których występuje zapotrzebowanie na transport, I2 jest zbiorem numerów połączeń między miejscowościami.
b) elementy odpowiadające jednostką transportowym jako zbiór J przy czym J = {J1, J2}
Gdzie: J1 - zbiór numerów środków transportowych klasy I
J2 - zbiór numerów środków transportowych klasy II
Zatem zbiór elementów A jest równy A = I u J a zatem możemy zapisać relację: R1 c I1 x I2 x I1 x J1 R2 c I1 x I2 x I1 x J2 Relacja R1 jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego I1, I2, I1, J1 określonym na czterech zbiorach
Cel działania systemu
wskaźniki jakości realizacji usługi
środki techniczne
wielkość zrealizowanych zadań
SYSTEM
WY
WE
Sterowanie / Zakłócenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz